piątek, 20 sierpnia 2010

Powstanie gór

W Biblii znalazłem ciekawe stwierdzenie Eliasza z Temanu:

"Czyś pierwszym człowiekiem na ziemi,
wcześniej niż góry stworzonym?
"
(Księga Hioba, 15-7)

Fragment wskazuje, że 2,5 tyś lat temu ludzie uważali, iż powstali wcześniej niż uformowały się góry. Czyli góry powstały stosunkowo szybko, w przeszłości odległej zaledwie o tysiąclecia. Podobne legendy są na całej Ziemi, m.in. wśród Indian, których przodkowie ponoć mieliby być świadkami kataklizmu i uformowania się gór.

Łatwo sprawdzić, czy góry są tworem naturalnym, ukształtowanym w ciągu milionów lat. Z powodu braku jakiegoś odniesienia topografia powierzchni Ziemi wydaje się "normalna". Ale przecież można ją łatwo porównać z innymi planetami Układu Słonecznego. Wszystkie planety uformowały się mniej więcej w tym samym czasie, więc te o wielkości podobnej do Ziemi powinny mieć podobne ukształtowanie terenu, np. pasma górskie, kontynenty, zjawiska tektoniczne itp. Nie ma "naturalnego" powodu, dla którego Ziemia byłaby jakaś inna. Nawet istnienie wody i związane z nią zjawiska erozyjne powinny spowodować, że powierzchnia Ziemi powinna być bardziej płaska.

Brak komentarzy: