środa, 5 grudnia 2012

Transliminalność (definicja)

Zespół cech charakterystycznych, predysponujących do bycia dobrym telepatą: bycie bardziej kreatywnym niż przeciętna, odczuwanie silnych emocji, refleksyjność wynikająca z „myślenia magicznego”, bogata wyobraźnia i zdolność do głębokiego fantazjowania (umiejętność wyobrażenia sobie jakiejś rzeczy i rzeczywistych odczuć związanych z tą rzeczą), umiejętność wysokiej koncentracji na jakiejś czynności, przypisywanie w dzieciństwie lalkom uczuć i traktowanie ich jakby były żywe, oraz posiadanie wymyślonych przyjaciół.