sobota, 27 lipca 2013

Montaż anteny CB

Antena CB-Radia na dachu samochodu może o coś zaczepić gdy jest długa (w garażach podziemnych i prywatnych zazwyczaj wysokość wynosi 1,9...2 metry), natomiast krótsze niż 1 metr mają bardzo słabe parametry, a z podstawą magnetyczną łapią więcej zakłóceń niż sygnału użytecznego.

Kompromisem pomiędzy długością anteny a wysokością całości może być montaż na pokrywie bagażnika. Przykładowa fotografia znaleziona gdzieś w sieci:
Uchwyt pochodzi od któregoś z producentów anten profesjonalnych i dla radioamatorów (np. Diamond, Comet).

Aby jednak taka antena przyzwoicie działała, należy zastosować pewną sztuczkę. Otóż wszelkie metalowe przedmioty obok i powyżej cewki silnie zakłócają charakterystykę anteny i obniżają jej parametry. Więc wykluczony jest montaż typowej anteny dachowej z cewką w podstawie. Na fotografii jest antena helikalna (z cewką wzdłuż całej długości). Lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie anteny z cewką pośrodku lub na szczycie. Raczej trudno znaleźć wersje z cewką na szczycie, ale istnieją z cewką pośrodku zamiast w podstawie (np. Sirio):
Jeśli cewka znajdzie się mniej więcej na poziomie dachu lub tuż powyżej, to górna (promieniująca) część anteny będzie wystawać ponad obrys samochodu nie więcej niż ok. 0,5....0,7 metra, więc cały samochód z anteną może się zmieścić w 2 metrach. Jednak całość powinna działać zdecydowanie lepiej niż anteny półmetrowe umieszczone na dachu, bo fizyczna długość anteny wyniesie 1...1,4 metra (anteny poniżej 1/10 długości fali gwałtownie tracą sprawność, dla CB ta granica to ok. 1...1,2 metra).

poniedziałek, 22 lipca 2013

Wyposażenie obowiązkowe samochodów w Europie

Lista obowiązkowego wyposażenia samochodu:
  • bezpieczniki zapasowe (Słowacja) 
  • żarówki zapasowe (Słowacja, Słowenia, Chorwacja) 
  • kamizelki odblaskowe wewnątrz kabiny (Słowacja, Węgry, Austria, Chorwacja, w Czechach trzeba mieć założoną podczas prowadzenia samochodu) 
  • trójkąt (w Turcji 2 trójkąty) 
  • gaśnica 
  • apteczka (Austria, Węgry, Słowenia, Chorwacja, na Słowacji w plastikowym pojemniku i z agrafkami) 
  • koło zapasowe (Słowacja, Czechy) 
  • klucz do kół (Słowacja, Czechy) 
  • podnośnik (Słowacja, Czechy) 
  • linka holownicza (Słowacja, Węgry) 
W niektórych krajach przepisy nakazują posiadanie zapasowych okularów, jeśli u kogoś są wymagane, ale nie znalazłem w których.

W Czechach, Bułgarii, na Słowacji i Słowenii obowiązuje jazda na światłach. W Austrii nie. Na Chorwacji (oprócz listopada - marca), Ukrainie, w Grecji oraz Portugalii ZAKAZANA jest jazda w dzień z włączonymi jakimikolwiek światłami, w tym dziennymi. 

W Austrii zakazane jest używanie CB-Radia niehomologowanego na ten kraj. Oraz ołowianych ciężarków do wyważania kół. W Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Hiszpanii, Irlandii, Macedonii, na Malcie, w Rosji, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i Turcji potrzebne jest zezwolenie na CB. 

We Francji trzeba mieć certyfikowany przez władze alkomat (mandat za brak to 11 euro)  

Konwencja Wiedeńska przewiduje możliwość zaostrzenia przepisów przez poszczególne kraje odnośnie wyposażenia samochodu. Chodzi o to, że są przepisy o warunkach technicznych pojazdów (w Polsce wymagają gaśnicy i trójkąta) i samochód musi spełniać te wymogi z kraju pochodzenia, oraz dodatkowo są przepisy prawa o ruchu drogowym, te muszą spełniać wszyscy (tu mogą być wciśnięte np. kamizelki)

czwartek, 4 lipca 2013

Model 31

Strona Ryszarda Walo: http://www.model31.pl/

Takie tam...

Najprawdopodobniej istnieje jakaś płaszczyzna rzeczywistości, niedostrzegalna zmysłami, najprawdopodobniej poza czasem i przestrzenią. Najprawdopodobniej generuje ona materię, poprzez zakłócenie w niej samej.
Prawdopodobnie właśnie przez to generowanie materia jest połączona z ową płaszczyzną. Mózg człowieka też jest połączony, przez co podświadomość może odbierać informacje i zmieniać stany kwantowe materii, dlatego myśli zdają się wpływać na rzeczywistość, na zbiegi okoliczności (może to mieć dwa wyjaśnienia - człowiek nieświadomie modyfikuje swoje zachowania na podstawie tych informacji, albo wpływa myślami na ten zapis).
Właśnie modlitwa to jeden ze sposobów dostarczenia fizycznego bodźca niezbędnego do przeprogramowania własnej podświadomości, oraz wpłynięcia na własne zachowania lub zbiegi okoliczności, przez co modlitwy czasem zdają się być skuteczne. Choć nie ma znaczenia do czego człowiek się modli, która religia (czy monoteistyczna czy politeistyczna), bo przedmiot lub wyobrażenie bóstwa pełni właśnie rolę owego niezbędnego fizycznego bodźca.
W tej płaszczyźnie jest również zapisana zawartość pamięci człowieka, tak samo jak wszelkich innych wydarzeń, bo jest poza czasem.
Ale ta płaszczyzna nie jest żadnym Bogiem lub duszą, sama w sobie nie posiada ani świadomości ani inteligencji, nie działa celowo, kieruje się jedynie przypadkiem i minimalizacją energii, choć może przejawiać świadomość i inteligencję poprzez żywe istoty, poprzez ich umysły. Jednak w pustym miejscu kosmosu gdzie nie ma życia, nie ma też świadomości.
W tej płaszczyźnie zawarta jest nieskończona ilość niezależnych wszechświatów różniących się skalą przestrzeni i czasu, każdy kolejny wszechświat przechodzi w następny poprzez czarne dziury (np. nasz Wszechświat jest jakby czarna dziurą będącą budulcem atomu innego wszechświata, on kolejnego, a każdy atom w naszym Wszechświecie jest zbudowany z takich czarnych dziur będących kompletnymi wszechświatami). Taka nieskończoność w górę i w dół.
W nieskończoności nie ma centralnego miejsca, z którego jakiś byt mógłby pociągać za sznurki, więc nie może być żadnego Boga w sensie istoty nadprzyrodzonej i doskonałej. Biblia, jeśli podaje prawdziwe informacje, co najwyżej wspomina o procesie terraformacji Ziemi, tak jak ludzie też kiedyś przybędą na inne planety i stworzą tam życie oraz innych ludzi, dostosowanych do lokalnych warunków. Choć oczywiście to może być tylko mit i ewolucjoniści jednak mają rację :)

W każdym razie wszystko jest ze wszystkim połączone, stanowi jedność. Ludzkość też stanowi jedność, jeden organizm, w którym każda komórka-człowiek pełni jakąś funkcję. Ich losy są połączone, kiedy komórki zaczynają ze sobą walczyć organizm choruje i może umrzeć.

Miłość to jedność, skoro wszystko jest połączone, to tym samym miłość jest realnie istniejącym bytem fizycznym, podstawą istnienia rzeczywistości, jej budulcem.