poniedziałek, 22 lutego 2010

Anioł stróż

Czytam sobie dalej Koran, aż nagle:
"Zaiste, My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co szepce mu jego umysł, a jesteśmy bliżej niego, bliżej nawet niż jego własna żyła szyjna.
Kiedy ci dwaj Zapisujący aniołowie wszystko zapisują, siedząc po jego prawej stronie i po jego stronie lewej,
On nie mówi ani słowa, żeby nie było przy nim anioła strażnika, gotowego do zapisywania.
"
(rozdz.50, cz.26, wersety 17,18,19)

Według komentarza być może jeden z "aniołów" zapisuje dobre uczynki, drugi te złe, dlatego jest ich dwóch.
Przez stulecia miliony osób czytały Święte Księgi, jednak założenie o "nadprzyrodzoności" sprawia, że wydawały się mistycznym bełkotem pełnym niezrozumiałych tajemnic.
Ci "dwaj zapisujący aniołowie" to po prostu półkule mózgowe. Otóż pamięć człowieka jest zapisywana nie w mózgu, tylko w polu kwantowym za pomocą siatki interferencyjnej fal. Mózg działa jako urządzenie nadawczo-odbiorcze.

Brak komentarzy: