piątek, 17 czerwca 2011

Tajemna mowa pierścienia

Oczywiście pierścienie nie są zamieszkałe przez żadne złe duchy, nie mają magicznej mocy, są tylko symbolami ukazującymi prawa Wszechświata. Alchemiczny Ouroboros, czyli pożeracz ogona, to symbol wieczności i wiedzy. Wąż, który owija się wokół pustki tworząc czas oraz przestrzeń.

Koło to figura geometryczna, która ma największą powierzchnię przy danej długości linii. Trójwymiarowe koło, czyli kula, ma największą objętość przy danej powierzchni. Czyli to symbole podstawowego prawa Wszechświata, jakim jest minimalizacja energii. Dlatego krople wody, gwiazdy i planety przyjmują koliste kształty.

Wąż lub smok pożerający własny ogon symbolizuje również przemianę, czyli cykliczność, drugie podstawowe prawo Wszechświata. Wszystko z czegoś powstało, ulega przemianie i tworzy coś nowego.
Sensem istnienia jest przemiana, mechanizmem przemiany poświęcenie cząstki (nie mylić z celem życia, ten każdy musi sobie sam znaleźć).

W okręgu można również odczytać, że to co na górze odpowiada temu co na dole.

Istnieje nieskończona liczba Wszechświatów, różniących się skalą przestrzeni i czasu (wraz z długością zwalnia czas). Czyli jeden mniejszy i szybszy, drugi większy i wolniejszy. Wszystkie ciągle ekspandują (powiększają się) Nie ma punktu odniesienia poza nimi, więc ich mieszkańcy niczego niezwykłego nie dostrzegają.
Ale to wykracza poza współczesną astronomię, ludzie nadal wyobrażają sobie Wielki Wybuch. A to nie tak, Wszechświat ekspanduje, wszystko w nim rośnie (także przestrzeń, stąd zjawisko przesunięcia światła ku czerwieni), a jednocześnie czas zwalnia, lecz nie miał początku ani nie ma końca w czasie.

Tablica oznacza również, że pustka jest tożsama z pełnią. Chodzi o próżnię, która wydaje się pusta, a jednocześnie jest polem kwantowym, kipiącą energią. Zakłócenie równowagi tej energii tworzy materię.

Brak komentarzy: