sobota, 4 października 2008

Szmaragdowe Tablice

Kiedyś opisywałem, że mózg człowieka jest czymś w rodzaju urządzenia nadawczo-odbiorczego. W tym sensie, że część naszej osobowości umieszczona jest poza światem materialnym. Daje to pewne potencjalne możliwości, dotychczas uważane za „nadprzyrodzone”, takie jak jasnowidzenie czy telepatia. Po „tamtej stronie” obowiązują nieco inne zasady niż w świecie materii, tam nie ma odległości i czasu w naszym rozumieniu.
Dlaczego więc ludzie nie przejawiają zbyt powszechnie tak niezwykłych zdolności? Prawdopodobnie chodzi tu o uśpiony organ, mistyczne „trzecie oko”, któremu fizycznie odpowiadałaby szyszynka. Może ludzkość nie jest „szczytowym efektem ewolucji”, lecz znajduje się dopiero na pewnym etapie rozwoju.

W jednym z niewielu zachowanych Kodeksów Majów są takie oto rysunki (rys.1):

Przedstawiają one tzw. 'szmaragdową wodę', pierwotną substancję/energię wypełniającą tamten świat. W nim „zakorzeniony” jest ludzki umysł. Na kolejnym, nieco "matriksowym" rysunku widać, jak umysł-ptak złapał „rybę”- istotę z tamtego świata (rys.2):

W Egipcie kandydat na kapłana, po pozytywnym przejściu testów sprawdzających jego osobowość, nie dostawał podręczników lecz okrągłą tablicę. Miał ją odczytać, zadać sobie pytanie: „Co oznacza ta tablica, na której nic nie widać?” (rys.3):

Głowił się, co może oznaczać pusta okrągła tablica. Nikt już nie stosuje tej metody, więc może zdradzę ten sekret.
W monologu otwierającym pierwszą część dramatu, Goethe wkłada w usta Fausta następujące słowa: „Jak przemawia duch do ducha?”.
Dobre pytanie. Duch z duchem może rozmawiać tylko duchowo, czyli bez słów, telepatycznie, w myślach. To pytanie miało służyć przetarciu ścieżki pomiędzy ludzkim umysłem a jego częścią spoza rzeczywistości fizycznej. Często dzieje się to spontanicznie, ludzie zastanawiają się nad rozwiązaniem jakiegoś problemu i nic. Aż tu nagle rozwiązanie samo „wskakuje” do głowy w najbardziej nieprawdopodobnej chwili (szczególnie po północy). Ludzie, których obowiązki wymagają kreatywności, często noszą przy sobie notesy w których zapisują pojawiające się znienacka pomysły, zanim ulotnią się bez śladu.

Lekcja zerowej tablicy to:
Naucz się przemawiać duchem do ducha.
Naucz się prawidłowo pytać ducha w duchu.
Naucz się prawidłowo słuchać odpowiedzi.
Naucz się prawidłowo rozumieć odpowiedź.
Tablica przedstawia zero i nieskończoność, pustkę i pełnię, ruch i bezruch, homogeniczną mieszankę niczego i wszystkiego. Koło jest figurą geometryczną, która przy określonej długości linii zajmuje największą powierzchnię. Krótko mówiąc to symbol Absolutu, Całej Świadomości, niezapłodnionego jaja, alchemicznego Ouroborousa, w Chinach pierwotnej energii WuQi.

Kolejną, pierwszą tablicą jest kropka wpisana w okrąg (rys.4):

Świadomość, Duch. Narodziny Yin i Yang- koło, zapłodnione jajo, zostaje przemienione dzięki pojedynczemu nasieniu. Potencjał, odpowiednik pola elektrycznego. To także astronomiczny symbol Słońca. Oraz „trzeciego oka”- szyszynki. W Egipcie ideogram oznaczający światło, znak Re, bóstwa słońca z Heliopolis. To również najważniejszy masoński symbol, którego znaczenie zaginęło w mrokach dziejów, a w 1717r. masoneria przekształciła się w rodzaj klubu towarzyskiego. Pozostał ślad w formie rytuału:
-„Jak macie nadzieję je (utracone sekrety) odnaleźć?”
-„Przez Środek.”
-„Czym jest środek?”
-„Punktem wewnątrz okręgu, od którego każda jego część jest tak samo odległa.”


Poniżej szesnastowieczna podobizna masońskiego „Wielkiego Światła” autorstwa Roberta Fludda (rys.5):

Za wzór posłużył rysunek z książki Guillaume'a de la Perriere'aTeatr misternych przyborów” („The Theatre of Fine Devices”, 1589) (rys.6):

Słynny 150-metrowy obelisk Washington Monument również oparty jest na tym motywie (rys.7):

Drugą tablicą jest kółko przedzielone kreską (rys.8):

Skoro punkt to Świadomość, linia jest Świadomością w ruchu, czyli Myślą, która polaryzuje pierwotną energię na bieguny. Odpowiednik pola magnetycznego.

Trzecia tablica to równoramienny krzyż wpisany w okrąg (rys.9):

Świadomość w ruchu w przestrzeni, w drugim wymiarze (płaszczyzna) i trzecim (piramida).
To także astronomiczny symbol Ziemi- trzeciej planety od Słońca. Wedle pewnej legendy to „znamię Kaina”, rodzaj herbu ofiarowanemu mu przez starożytne bóstwo, które uznało go za równego sobie, a jego potomków za władców Ziemi. Krzyż wpisany w Ouroborosa (Rosae Crucis) to symbol rodu Graala. Członkowie Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (Templariusze) po 1146r. nosili równoramienny czerwony 'Krzyż Kawalerski' o rozszerzonych ramionach, który później przekształcił się w 'Krzyż Maltański' o ośmiu wierzchołkach.

Kolejne tablice to:
-Czwarta, Świadomość w ruchu w przestrzeni i w czasie.
-Piąta, Świadomość w ruchu równocześnie.
-Szósta, Świadomość we wszystkim równocześnie.
-Siódma, Świadomość we wszystkim równocześnie i równoczesne odczuwanie wszystkiego.
-Ósma, Świadomość we wszystkim i równoczesne odczuwanie wszystkiego oraz myślenie o wszystkim.
-Dziewiąta, czyli Świadomość wszystkiego.
Nie wiem, jak te tablice wyglądały. Dziesiąta jest zerową, rozwój zatacza krąg.
Co ciekawe, istnieje 10 przykazań. Może to nie przypadek, bo pewna legenda opowiada o Mojżeszu, który od bóstwa otrzymał 10 szmaragdowych tablic, na których zapisano całą wiedzę i historię. Te tablice uległy zniszczeniu i zastąpiono je kamiennymi tablicami, na których zostały wypisane przykazania.
W innym micie jest o 10 szmaragdowych tablicach Hermesa Trismegistosa.

Na podstawie tablic można określić następujące poziomy życia we Wszechświecie, odpowiadające poziomom świadomości (percepcji):
0-Pierwotna Energia.
1-Atomy, minerały.
2-Rośliny.
3-Zwierzęta.
4-Ludzie. Żyją w świecie materii, tak jak zwierzęta i równocześnie w abstrakcyjnym świecie idei, stanowiącym wytwór ich umysłów.
5-? Hipotetyczne istoty stojące piętro wyżej w rozwoju niż ludzie. Żyją w świecie materii, jak i zwierzęta, w abstrakcyjnym świecie idei, jak ludzie, a równocześnie w świecie niematerialnym. Czyli są podwójne, składają się z części materialnej i części niematerialnej, oraz są tego świadome.
6...9- Istoty żyjące w tamtym świecie, pozbawione ciała materialnego.
10=0-ostatni poziom przechodzi w pierwszy. Łacińskie przysłowie mówi: „in minimis maximus deus” (w rzeczach najmniejszych Bóg jest największy).
Istoty z niższych poziomów mają problem z dostrzeganiem natury tych stojących wyżej. Dla zwierzęcia człowiek jest tylko innym zwierzęciem, ono nie zrozumie ludzkiej wiedzy i kultury.
Z drugiej strony istoty z wyższego poziomu, by funkcjonować, potrzebują istot z niższego poziomu, to rodzaj symbiozy czy wręcz pasożytnictwa. Zwierzęta nie mogłyby żyć bez roślin, które przekształcają materię nieorganiczną i energię słoneczną w substancje odżywcze. Ludzie potrzebują zwierząt. Hipotetyczne istoty z wyższych poziomów pasożytowałyby na ludzkich umysłach.

Trochę opis wyszedł mi nieskładnie, ale trudno te symbole opisać słowami.
Podsumowując- we wszelkich istniejących symbolach punkt oznacza Świadomość, linia to Myśl (Świadomość w ruchu), okrąg to Absolut. Nawet w słynnym wzorze Pitagorasa (a²=b²+c²) trójkąt prostokątny symbolizuje proces kreacji- dwie myśli (a i b) dają wypadkową trzecią myśl (c).

Bibliografia:
- Manfred Dimde „Energia piramid” („Die Heilkraft der Pyramiden”, 1998)
- Lam Kam Chuen „Feng Shui. Podręcznik. Jak stworzyć zdrowsze środowisko naszego życia i pracy” („The Feng Shui Handbook”, 1996)
- Laurence Gardner „Cień Salomona. Zaginiona tajemnica najstarszego tajnego bractwa” („The Shadow of Salomon. The Lost Secret of the Freemasons Revealed”, 2005)

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

W buddyzmie zen są tzw. koany, pozornie nielogiczne zagadki bez rozwiązania, które pełnią podobną funkcję. Np.:
"Jaki dźwięk wydaje klaskanie jedną ręką?"