piątek, 21 października 2011

Dalsze rozważania o jedności bytów

Ateizm zasadniczo jest słuszny, nie ma zjawisk nadprzyrodzonych, co najwyżej jeszcze nie zrozumiałe.

Ale ateizm często błędnie wiąże się z darwinizmem - ideami walki o byt i rywalizacji. Błąd takiego myślenia wiąże się z niezauważaniem, iż wszyscy ludzie oraz otaczający świat zbudowani są dokładnie z takich samych atomów. A jedne atomy nie mogą być w żaden sposób ani "lepsze", ani "gorsze" od innych atomów. Panuje absolutna równość oraz jedność bytów. Nic nie ginie, nic nie powstaje, zmienia się tylko forma.

Nie ma dobra ani zła, jedynie mądrość oraz głupota. Głupota jest wynikiem niedostrzegania jedności.

Brak komentarzy: