piątek, 7 stycznia 2011

Ludzkie geny

Porównywanie DNA jest uznawane za dowód ewolucji i pokrewieństwa gatunków. Im bliższe pokrewieństwo, tym większa procentowa zgodność.

Najwyraźniej jednak naukowcy mierzą różnymi miarkami.
Ludzie posiadają 23 pary chromosomów, szympansy, goryle i orangutany 24.
Porównywanie poszczególnych genów też daje interesujące wyniki.
Gen FOXP2, prawdopodobnie odpowiadający za mowę, jest niemal taki sam wśród ptaków i ssaków. U myszy i szympansów, oddzielonych ewolucyjnie 75mln. lat temu, różni się się zaledwie 1 aminokwasem. Z kolei u ludzi i szympansów, po 7mln. lat, 2 aminokwasami.
Gen HAR1, prawdopodobnie powiązany ze zdolnościami intelektualnymi, ma długość 118 par zasad. U kury i szympansa, oddzielonych 310 mln. lat temu, różni się 2 aminokwasami. Z kolei u ludzi i szympansów 118 aminokwasami. Spory skok.

Ustalono, że istnieje 18 haplogrup chromosomu Y (występującego wyłącznie u mężczyzn), przekazywanego w niemal niezmienionej formie z ojca na syna, np. A i B - afrykański, H - indyjski, K - Aborygeni, R1b - Europejczycy, J1 i J2 - koheni.
Z kolei kobiety przekazują córkom jeden z niemal 40 matrylinearnych haplogrup mitochondrialnego DNA.
W ten sposób można śledzić dawne rozprzestrzenianie się ludzkości. Wiadomo, że pierwszy mężczyzna żył 60-90 tys. lat temu, a kobieta 143-200 tys. lat.

Kanadyjski lekarz żydowskiego pochodzenia Karl Skorecki wpadł na pomysł, by sprawdzić prawdziwość legendy o pochodzeniu kasty kohenów od Aarona, któremu Jahwe obiecał, iż jego ród na zawsze będzie pełnił funkcje kapłańskie.
Zadania podjął się Michael Hammer z Uniwersytetu Arizona. Przebadano 188 Żydów, w tym 106 kohenów. Pozytywny wynik uzyskano u 97 kohenów, posiadali ten sam zestaw 6 markerów genetycznych na chromosomie Y, czyli pochodzili od jednego przodka.

Brak komentarzy: