sobota, 12 grudnia 2009

Zmartwychwstanie

Święte księgi zawierają prawa i zasady postępowania, lecz blog miał być o technice.

W wielu miejscach Koran wspomina o przywracaniu do życia.
Poniżej fragment mówiący o Ezechielu, który przechodził obok Jerozolimy zniszczonej przez Nabuchodonozora:
"Lub czyś nie słyszał o podobnym człowieku, który przechodził obok miasta, które się zawaliło, i wykrzyknął: "Kiedy Allach przywróci je do życia po zniszczeniu?"
Wtedy Allach spowodował, że człowiek ten umarł na sto lat, a potem przywrócił go do życia i powiedział: "Jak długo pozostawałeś w tym stanie?" Ten odrzekł: "Byłem w nim przez dzień lub część dnia".
Allach rzekł: "Tak jest, lecz przebywałeś też w tym stanie przez sto lat. Spójrz teraz na twoje pożywienie i twój napój. One się nie zepsuły. Spójrz teraz na swojego osła. A uczyniliśmy to, byś był Znakiem dla ludzi. I spójrz na kości, na to, jak je ułożyliśmy i później przyodzialiśmy w ciało".
I kiedy stało się to dla niego jasne, powiedział: "Wiem, że Allach ma taką potęgę, by czynić, co tylko zechce".
"
(rozdz.2, cz.3, werset 260)
Muzułmanie interpretują ten fragment jako wizję. Lecz podobnie do Chrześcijan wierzą w Dzień Sądu.
"Jak możecie nie wierzyć w Allacha? Byliście bez życia, a On to życie wam dał, później zaś spowoduje, że pomrzecie, by następnie dać wam życie na nowo. Wtedy do Niego będziecie musieli powrócić."
(rozdz.2, cz.1, werset 29)
"Przypomnijcie sobie czas, kiedy Allach powiedział: "O Jezusie, spowoduję, że umrzesz śmiercią naturalną i podniosę cię osobiście, jak i oczyszczę z oskarżeń i wyniosę tych, którzy idą za tobą, ponad tych, którzy nie wierzą aż po Dzień Zmartwychwstania. Wtedy do mnie powrócicie, Ja rozsądzę was względem tego, czym jesteście poróżnieni"."
(rozdz.3, cz.3, werset 56)
Czasy się zmieniają, świat jest coraz lepiej rozumiany i brakuje w nim miejsca na 'zjawiska nadprzyrodzone', Steven Spielberg nakręcił "Park Jurajski"...

Brak komentarzy: