środa, 28 października 2009

Przyspieszony kurs fizyki

Podczas dyskusji z fizykami okazało się, że nie mają pojęcia o swojej własnej dziedzinie wiedzy, popełniali błąd od którego włosy się na głowie jeżyły - traktowali oddziaływania mechaniczne jako operujące bez fizycznego kontaktu. Jeśli Czytelnikowi szkoła nie zrobiła jeszcze wody z mózgu, to spróbuję wyjaśnić, o co chodzi w fizyce. Nie będzie bolało, obiecuję:)

Ciała materialne mogą oddziaływać siłą i posiadają masę (zdolność przeciwdziałania sile). Siła (F) i masa (m) to dwa podstawowe parametry mechaniki, reszta jest czymś wtórnym i mało istotnym.
Siła może oddziaływać na masę wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt. Wyjątkiem jest TYLKO siła grawitacji.

Izaak Newton odkrył w XVII wieku trzy zasady dynamiki:
1) Jeśli na ciało materialne nie działa siła, lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
2) Jeśli na ciało działają siły niezrównoważone, to ciało posiada przyspieszenie a=F/m.
3) Zasada akcji i reakcji. Siła powoduje powstanie siły o tej samej wartości i przeciwnie skierowanej, lecz przyłożonej do innego ciała materialnego, więc się nie znoszą.

Czwartą zasadą jest Prawo Powszechnego Ciążenia, które Newton ukradł swojemu poprzednikowi na stanowisku przewodniczącego Królewskiego Towarzystwa Naukowego i się nie przyznał:
f=(G*m*M)/(r*r), gdzie M i m to masy, G=9,8m/(s*s), r to odległość środków mas.

Na tych czterech zasadach oparta jest cała mechanika, inne oddziaływania można z nich wyprowadzić jako przypadki szczególne, o ograniczonym zastosowaniu, zazwyczaj słuszne jedynie wtedy, gdy w układzie obowiązuje zasada zachowania energii, czyli energia nie jest wymieniana z otoczeniem.

W połowie XIX wieku James Clerk Maxwell sformułował prawa elektromagnetyzmu:
1) Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne (prawo Faradaya).
2) Przepływający prąd oraz zmienne pole elektryczne wytwarzają wirowe pole magnetyczne (prawo Ampère'a).
3) Źródłem pola elektrycznego są ładunki (prawo Gaussa dla elektryczności).
4) Pole magnetyczne jest bezźródłowe, linie pola magnetycznego są zamknięte (prawo Gaussa dla magnetyzmu).

Pola elektryczne, magnetyczne i grawitacyjne mogą oddziaływać siłą na odległość, tym różnią się się od oddziaływań mechanicznych. Siła elektryczna oraz magnetyczna może przyciągać lub odpychać, grawitacyjna tylko przyciąga. Siły magnetyczne i elektryczne są do siebie prostopadłe.

I to tylko tyle!
Wystarczy poznać te zasady, by móc zrozumieć całą fizykę klasyczną. Wszystkie inne równania da się z nich wyprowadzić, są ich przypadkami szczególnymi (np. przydatny jest wzór dot. elektryczności I=U/R, lecz w pewnych przypadkach nie jest słuszny). Jeśli otrzymane wyniki nie są zgodne z tymi zasadami, to znaczy, że popełniliśmy błąd w obliczeniach (albo odkryliśmy nowe prawo przyrody).

Brak komentarzy: