piątek, 2 grudnia 2011

Technika w Księdze Mormona - automatyczny tłumacz

Jest tam mowa o dwóch przedmiotach, kojarzących się z kamieniami, nazywanych Urim i Thummim. Najwyraźniej jakiś komputerek naręczny i czytnik, służące do automatycznego tłumaczenia tekstów.
Identyczną funkcję może pełnić każdy współczesny smartfon lub palmtop - czyli w kompetencje Boga wkraczają już nie tylko lekarze ginekolodzy oraz genetycy, ale nawet sprzedawcy telefonów komórkowych:)

Scena rozmowy Ammona z królem Limhim:
Przynieśli też miecze, których rękojeści rozpadły się, a ostrza przeżarła rdza. I nie ma nikogo w naszym kraju, kto byłby w stanie przetłumaczyć z tego języka znaki wyryte na płytach. Dlatego zapytałem cię: Czy możesz tłumaczyć?
I zadam ci drugie pytanie: Czy znasz kogoś, kto może tłumaczyć? Albowiem pragnę, aby zapisy te zostały przetłumaczone na nasz język, gdyż być może dowiemy się z nich o ocalałej resztce ludu, który został zgładzony, a do którego należą te zapisy, i może dowiemy się przez nie o ludziach, którzy zostali zgładzeni, pragnę bowiem poznać przyczynę ich zagłady.
Wtedy Ammon powiedział mu: Mogę powiedzieć ci, królu, o człowieku, który będzie mógł przetłumaczyć ten zapis, gdyż posiada przedmioty, przez które może patrzeć na jakikolwiek zapis ze starożytnych czasów i tłumaczyć go. I jest to darem od Boga. I przedmioty te są zwane interpretorami, i nikt nie może w nie patrzeć, jeśli nie jest mu to przykazane, aby nie zobaczył czegoś, czego nie powinien widzieć, i zginął. I komukolwiek przykazane jest patrzenie w nie, nazywany jest „widzącym”.
Oto król ludu w kraju Zarahemla jest człowiekiem, któremu zostało przykazane czynienie tego i który ma ten wielki dar od Boga.
I król powiedział, że „widzący” jest znaczniejszy niż prorok.
I Ammon powiedział, że „widzący” jest objawicielem i prorokiem, i żaden człowiek nie może mieć większego daru, chyba żeby posiadł wszechmoc Boga, której żaden człowiek nie może posiąść, mimo to człowiek może mieć wielką moc daną mu przez Boga.
„Widzący” mogą powiedzieć o tym, co nastąpiło, a także o tym, co ma nastąpić. Przez nich wszystko zostanie objawione: tajemne sprawy zostaną wyjawione, a ukryte – wydobyte na światło, i co nie jest wiadome, zostanie przez nich obwieszczone, a także to, co w żaden inny sposób nie mogłoby zostać poznane.
(MOSJASZ8, 11-17)
Król Mosjasz wziął więc kroniki wyryte na mosiężnych płytach, płyty Nefiego i wszystko, co przechowywał zgodnie z przykazaniami Boga, a także tłumaczenia znaków wyrytych na złotych płytach znalezionych przez ludzi Limhiego i przekazanych mu przez Limhiego –
I dokonał tego tłumaczenia ze względu na wielkie zainteresowanie swego ludu, bo bardzo chcieli się dowiedzieć o ludziach, którzy zostali zgładzeni.
I przetłumaczył je przy pomocy dwóch kamieni umocowanych w oprawie.
Kamienie te były przygotowane od początku i były przekazywane z pokolenia na pokolenie dla tłumaczenia języków.
Zostały one zachowane ręką Pana, aby w ten sposób mógł On objawiać każdemu, kto zajął ten kraj, nieprawości i występki Jego ludu.
I ktokolwiek je posiada, jest według dawnego zwyczaju nazywany „widzącym”.
(MOSJASZ28, 11-16)
Alma opowiada Helamanowi:
I Pan powiedział: Przygotowałem Mojemu słudze Gazelem kamień, który będzie jaśniał w ciemności, dla wyjawienia Moim sługom czynów ich braci, ich spisków, machinacji, niegodziwości i występków.
Mój synu, interpretory zostały przygotowane, aby wypełniło się słowo Boga, albowiem powiedział:
Wyciągnę z ciemności na światło wszystkie ich występki, a jeśli się nie nawrócą, zgładzę ich. Wyciągnę na światło wszystkie ich ciemne sprawy i występki i wyjawię je każdemu narodowi, który zajmie tę ziemię po nich.
(ALMA37, 23-25)
Najwyraźniej to jakiś standardowy model automatycznego tłumacza, bo wcześniej podobny dostali uciekinierzy spod wieży Babel:
I dam ci te dwa kamienie, które zapieczętujesz z tym, co zapiszesz.
I pomieszałem język, w którym będziesz pisał, kiedy więc uznam za stosowne, uczynię, że kamienie te będą dla ludzi szkłem powiększającym to, co zapiszesz.
I gdy Pan to powiedział, ukazał bratu Jereda wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi, a także wszystkich, którzy przyjdą na świat, żadnych nie pomijając, aż po krańce świata.
(ETER3, 23-25)
(rysunek pochodzi ze strony Space a Go Go the Elohim is coming)

Brak komentarzy: