poniedziałek, 16 czerwca 2008

Hipoteza Woźniaka

Mgr inż. Jerzy Woźniak (1922-1992) opracował oryginalną hipotezę. Przedstawił ją na konferencji radiestezyjnej w Toruniu w 1984r.
W Jego książce "Nowoczesna Radiestezja. Fizyka Zjawisk Różdżkarskich" (ISBN 83-86757-20-5, wyd. Dom Wydawczo-Księgarski KOS, ul. Ściegiennego 62a, Katowice, 1995r.) czytamy:
"Wszystkie zjawiska radiestezyjne są zjawiskami czysto fizycznymi, dającymi się w prosty sposób wytłumaczyć, nie ma w nich nic paranormalnego. Są tylko nierozpoznane."
Jądro Ziemi, w którym prawdopodobnie zachodzą reakcje termojądrowe, pulsacyjnie wysyła co 13 sekund impulsy energetyczne- 'promieniowanie ziemskie'. Ma ono naturę falową, podobnie jak fale elektromagnetyczne czy raczej akustyczne, ale nimi nie jest. Oto jego właściwości:
- Jest spójne (koherentne), co umożliwia budowanie odpromienników działających na zasadzie interferencji (wygaszania fal o przeciwnej fazie).
- Odchyla się w polu geomagnetycznym i na powierzchni Ziemi powstaje fala stojąca, tworząca układ promieniowań sieciowych, tzw. 'siatka szwajcarska'.
- Podświetla od dołu żyły wodne, złoża mineralne itp., powodując powstawanie szkodliwych rodzajów promieniowania geopatycznego. Jego odmianą jest 'promieniowanie towarzyszące radioaktywności', powstałe w wyniku podświetlania izotopów radioaktywnych. Dlatego podłoże, na ktorym żyjemy, może mieć wpływ na stan zdrowia. Co ciekawe, cienkie warstwy promieniują silniej (przepuszczają więcej promieniowania) niż grubsze.
- Podlega prawom ruchu falowego (ugięcie, załamanie, odbicie, tłumienie, interferencja, przesunięcie fazy, polaryzacja, rozszczepienie widma oraz tworzenie się obrazów holograficznych).
- Trwale polaryzuje miejsce, które naświetla. Fala padająca z wnętrza Ziemi i odbita (np. od człowieka) w otaczającej materii tworzą holograficzne obrazy. Są one podstawą dla pracy radiestety.
Taki obraz może w pewnych okolicznościach (np. w nad uskokami geologicznymi, w stanie silnych emocji) stać się widoczny, co ludzie biorą za 'duchy'. Ale takie zjawy są tylko zapisem przeszłych wydarzeń, nie reagują na bodźce otoczenia.
Zapis może zostać wymazany, np. poprzez trzęsienie ziemi czy uderzenie pioruna. Przypomina mi się stary ludowy zwyczaj, jak w domu zmarłego chodziła wzdłóż ścian kobieta ze świecą by nie straszyło.
- Długości fal, na które reaguje człowiek, mieszczą się w zakresie 6mm-9,6m w 3 podzakresach (1.kolory lecznicze, 2.stymulujący rozwój roślin, 3.kolory osobiste człowieka). Długości fal odpowiadjące kolorom radiestezyjnym są znacznie większe niż długości fal optycznych, co sugeruje że owe fale rozchodzą się znacznie szybciej niż światło.
- Czerń jest dobrym przewodnikiem promieniowania Ziemi, tak jak metale są dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego.
- Jest to promieniowanie związane z ruchem protonów, analogicznie jak elektromagnetyczne z ruchem elektronów.
- Pomiędzy przedmiotami identycznie promieniującymi powstaje 'promień łączący'.
- Organizm człowieka reaguje na to promieniowanie, lecz na poziomie podświadomości.
- Na powierzchni Ziemi występuje kilka składowych promieniowania (pochodzących z wnętrza Ziemi, ze Słońca, z kosmosu).
- Ziemia ma 13s. cykl promieniowania, podczas którego pojawiają się kolejno kolory radiestezyjne (szary, czarny, podczerwony, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fiolet, ultrafiolet, biały i znów szary), natomiast Słońce 64s. cykl.
- Wzdłóż cieków wodnych pojawia się fala stojąca (dł. fali 9,6m). Wywołuje anomalie magnetyczne, więc można ją wykryć prostym przyrządem (pionowa deska z zamocowanymi dwoma kompasami w odległości 0,8-1m od siebie).
Pioruny uderzają prawie wyłącznie w cieki wodne, szczególnie ich skrzyżowania.

Książka zawiera opisy budowy, działania i posługiwania się przyrządami radiestezyjnymi:
- Wahadełka (neutralne, promieniujące, egipskie, izis, z wkładem, uniwersalne, z wydłużonym czubkiem, spolaryzowane).
- Różdżka.
- Miernik mocy i polaryzacji promieniowania ziemskiego.
- Piramidka jako falowód zbieżny.
- Linijka radiestezyjna.
- Miernik prędkości obiektów ruchomych i przepływu cieczy lub gazów.
- Kątomierz radiestezyjny.
- Miernik serii liczbowej.
- Barometr.
- Detektor kłamstwa.
- Termometr.
- Miernik napięcia i przepływu prądu elektrycznego.
- Tablica Mendelejewa.
- Przyrząd do wykrywania burzy.
- Igła akupunkturowa jako antena.

A większość z nich to zaledwie wahadełko i odpowiedni rysunek.

Na rysunku poniżej symbol Taiji-Tu (Wielka Jedność), zwany także Yin-Yang. Widoczne dwa rezonatory (kropki), dwa półkoliste reflektory i linie zbieżne. Kto by pomyślał, że do zrozumienia działania przydatna jest wiedza z zakresu techniki mikrofalowej:)

Najwyraźniej chodzi o ten sam rodzaj fal, co w urządzeniu Hieronymousa.
W takim razie jakim cudem współczesna fizyka nic o nich nie wie?. Ba, nawet zaprzecza potencjalnemu istnieniu nie znanych jeszcze fal, bo rzekomo miałoby to stać w sprzeczności ze znanymi prawami przyrody, w tym zasadą zachowania energii. Jak słusznie zauważył dr Jan Pająk, te fale nie rozchodzą się w naszym fizycznym świecie, lecz równoległym, stanowiącym odbicie a zarazem przeciwieństwo naszego.

Brak komentarzy: