czwartek, 1 marca 2012

Pakt Fiskalny

Próbowałem się dowiedzieć o co chodzi w ostatnio promowanym Pakcie Fiskalnym. To mają być jego założenia:
  • utrzymywanie przez państwa deficytu budżetowego poniżej trzech proc. PKB i długu publicznego poniżej 60% PKB,
  • zwiększona kontrola Brukseli nad pilnowaniem dyscypliny finansowej,
  • na kraje, które nie przestrzegają dyscypliny budżetowej mają być nakładane automatycznie kary,
  • o wysokości kar do 0,1% PKB kraju ma orzekać Trybunał Sprawiedliwości UE.
Coś mi tu nie pasuje. Nawet Polska ma obecnie zadłużenie dochodzące do 55% PKB, więc przy deficycie 3% może przekroczyć próg w ciągu dwóch lat. I jak utrzymać zadłużenie poniżej pewnego poziomu, skoro państwo MUSI się dalej zadłużać, bo to jest elementem kreacji pieniądza? Nawet jak nie będzie się zadłużać, to dojdą odsetki.
Efekt jest łatwo przewidywalny, to Bruksela będzie decydować o budżetach państw, a Unia Europejska zyska kolejne źródło finansowania.

Brak komentarzy: