poniedziałek, 1 listopada 2010

Słownik wyrazów Obcych

Jedną ze sztuczek stosowanych przez kapłanów w celu wciskania ludowi ciemnoty jest nagminne używanie słów zapożyczonych z obcego języka pomimo istnienia ich lokalnego odpowiednika, wtedy wydają się być jakieś takie tajemnicze.

Sztandarowym przykładem jest słowo "anioł". Słysząc je wyobrażamy sobie coś w rodzaju nadprzyrodzonego uskrzydlonego człowieka. Wystarczy zajrzeć do słownika greki by się dowiedzieć, iż oznacza ono po prostu "posłańca". Z posłańcami mamy na co dzień do czynienia, przynoszą listy i paczki, jakoś nie kojarzą się mistycznie.
Ale przecież kapłan nie może powiedzieć "kurier z informacjami od szefa przyleciał samolotem", woli mistyczny bełkot "przybył z Nieba anioł Pański na obłoku", wtedy niewykształcony lud pogrąża się w ekstazie religijnej. Kto jest bardziej ciekawski może nawet zajrzeć do słownika, nic to nie da, nadprzyrodzone powiązania już pozostają w umyśle - "anioł" z pierwotnego "posłańca" zamienia się w "nadprzyrodzonego uskrzydlonego człowieka, będącego posłańcem od Boga" i pojawiają się teologiczne spory nad nadprzyrodzoną naturą aniołów.

Poniższy tekst przedstawia aktualny stan wiedzy, który oczywiście może ulec w przyszłości zmianie (szczególnie to dotyczy datowań powstania człowieka i potopu).

-----
Abel - syn Adama i Ewy. Wcale nie został zabity przez Kaina.

Adam (sumer. Adapa) - modelowy człowiek. Praprzodek Żydów, w owym czasie istnieli już inni ludzie. Żył 930 lat. Stworzony ok. 6000 lat temu przy pomocy inżynierii genetycznej i był wychowywany przez Enkiego (Pana) oraz jego siostrę-żonę Nin-khursag w celu królowania w Domu Shimti (sumer. SHI.IM.TI - oddech-wiatr-życie). Według poprawnie przetłumaczonych słów Biblii: "Stworzył mężczyznę i kobietę i nazwał ich imieniem Adam" (sumer. Adama - ziemi, ziemscy). Sumerowie nazywali ich Atabba i Awa, łącznie Adama.

Alchemia (al khame) - z ciemności. Sztuka wytwarzania Kamienia Filozoficznego (pierwiastków ORME), który zamieniał ołów ludzkiego umysłu w złoto.

Alkohol (arab. al-kohul) - filozoficzna rtęć, spirytus winny oczyszczony antymonem (Sb).

Amen - coś ukrytego lub zatajonego. Egipski bóg Amon.

Anfortas (łac. in forte) - głośno, w sile. Motto Graala, wywodzące się od imienia Boaza, pradziadka króla Dawida.

Anioł (grec. angelos) - posłaniec.

Apokalipsa - ujawnienie. Era wodnika, od 1946 roku.

Ateistyczny (grec. atheos) - negujący istnienie nadprzyrodzonej boskości.

Avalon - królestwo w Burgundii. Królowe du Lac (del Acqs - ”wody“) przedłużały dziedzictwo rodu Marii Magdaleny.

Boaz - w sile. Pradziadek króla Dawida. Ang. in Forte - głośno, stąd imię Anfortas ze średniowiecznej opowieści o Graalu.

Boże Narodzenie - pogańskie Święto Słońca lub boga Mitry, przypadające na 25 grudnia, nie ma żadnego chronologicznego związku z narodzinami Jezusa.

Bóg (arab. Allach, hebr. Eloah/Elohim, sumer. Anunnaki) - Niebo zstąpiło na Ziemię. Przybysz z nieba.

Brytania (Brit-ain) - kraj przymierza, ugody.

Cham - Chem (khame), Wysoki Kapłan egipskiego Mendes, Azazel Koziorożec, syn wielkiego Wulkana i złotnika Tubal-Kaina (król Meskalam-dug), dziadek Nimroda. Jego symbolem jest kozioł i odwrócony pentagram (symbol męskości, przypominający kozła). Został mianowany świątynnym Archonem X Wieku Koziorożca.

Chleb powszedni - Kamień Filozoficzny (lapis elixir, lapis exilis), kamień niebiański (lapis ex caelis), Feniks (karmazyn, czerwone złoto), chleb pokładny, Gwiezdny Ogień Anunnaki, Złoto Bogów, Hostia, Chleb Życia, złoty chleb Besaleela (syn Uri Ben Hura, złotnik nadzorujący prace nad Arką Przymierza), egipski chleb Schaffa w kształcie stożkowatego ciastka wypiekany z substancji mfkzt, manna, mezopotamska SCHEM.AN.NA. Uzupełnia Wodę Życia. Nadprzewodnik. Wyrabiany był z białego proszku złota (tzw. pierwiastków ORME), zwiększał aktywność szyszynki, pobudzał produkcję serotoniny i melatoniny, podnosił poziom świadomości spożywającego. Echem tej tradycji jest opłatek w komunii świętej. Mistrzowie Rzemiosła Dworu Smoka znali sekret jego produkcji. Opisany jest m.in. w egipskiej Księdze Umarłych, w Apokalipsie Świętego Jana. W katedrze Chart-res we Francji jest posąg kapłana-króla Melchizedeka z czarą zawierającą kamień, który ofiarował Abrahamowi.

Chochliki (Goblins) - robotnicy kopalniani (kobelin). Pomocnicy Strażników Bram Rath (kopców Tepes).

Chrystus (grec. kristos) - król.

Chrześcijanin - słowo użyte po raz pierwszy w 44 roku w Syrii. Arab. Nazara - podtrzymujący, strażnicy, Nazrie ha-Brit - podtrzymujący przymierze.

Chrześcijaństwo - ruch założony przez Piotra i Pawła, którzy po ukrzyżowaniu Jezusa wyruszyli do Antiochii, następnie do Rzymu.

Człowiek (sumer. LU.LU) - hybryda stworzona przez Enki (syna Anu) w Edenie (180183r. p.n.e.?) , początkowo jako pomocnik. (13)

Desposyni - Spadkobiercy Pana. Smoczy spadkobiercy Graala z rodziny Jezusa.

Diabeł - akadyjski psotny bożek Pan, z kozimi nogami, uszami, rogami, grający na swojej fujarce.

Dinozaury (grec. deinos sauros) - Potężne Jaszczury. Smoki. Grupa dużych zwierząt, o cechach pośrednich pomiędzy gadami, ptakami i ssakami, która żyła w czasach pierwszych ludzi. Niemal doszczętnie wymarły podczas Potopu, jednak wskutek nieuwzględnienia geologicznych skutków katastrofy towarzyszącej ich wyginięciu oraz kurczowego trzymania się archaicznej teorii ewolucji były datowane na okres sprzed dziesiątków milionów lat.

Dobro - tworzenie.

Donacja Konstantyna - dokument sfałszowany przez Kościół Katolicki w VIII wieku, który stwierdza, że papież jest wybieralnym następcą Chrystusa na Ziemi i zostaje wyposażony w przywilej koronacji królów. Zmienia charakter monarchii ze służenia ludziom i ich obrony przez szlachetnie urodzonych na rządzenie terytoriami. Tekst powołuje się na fragmenty Nowego Testamentu z Wulgaty opracowanej przez świętego Hieronima, który urodził się 10 lat po śmierci cesarza Konstantyna.

Draco, Messeh (hebr. NHSH, nahash), święty krokodyl, smok, wąż. Symbol Enki, boskości egipskich faraonów, egipskiego lecznictwa, esseńczyków z Qumran, wąż morski (Bistea Neptunisem) Merowingów. Symbol mądrości, oświecenia, uzdrawiania, rozszyfrowywania, wynajdywania.

Dracula - kanclerz Dworu Smoka książę Transylwanii i Wołoszczyzny Wlad III, syn Dracula (Smoka). Pobierał nauki alchemiczne w Austriackiej Szkole Salomona w Hermannstadzie. Założył Bukareszt. Zwany Tepesem, od kopców na palach będących dawnymi miejscami kultu. W 1897 roku został oszkalowany w powieści Briana Stokera “Dracula” jako wampir wysysający krew dziewic.

Drzewo Wiedzy (mądrosci Anunnaki)

Du Lac (franc. del Acqs) - z wody, dynastyczne królowe Avalonu w Burgundii, tytuł na cześć Marii Magdaleny, która wysiadła na brzeg w Prowansji.

Dwór Elohima - Wielkie Zgromadzenie Anunnaki. Rząd bogów, nad którym władzę przejął Jahwe.

Dzień Boga (sumer. SAR) - 3-6-0-0 w sumeryjskim systemie sześcio-dziesiątkowym, czyli 2160 lat (okres precesyjny 25920/12). Podstawa w tym systemie liczbowym zmienia się w następujący sposób: 1, 10, 60, 600, 3600, 36000, 216000, 2160000, 12960000 (25920*500). (13)

Dziesięć przykazań - pochodzą z Zaklęcia 125 zamieszczonego w egipskiej Księdze Umarłych. Według Księgi Jaszara zostały przekazane Mojżeszowi i Izraelitom przez Jetro, Najwyższego Kapłana Midian, wielkiego wulkana i Mistrza Rzemiosł świątyni Hathor na Synaju.

Dziewica (łac. virgo, hebr. almah) - młoda kobieta.

Eden (sumer. E.DIN) - ziemska siedziba bogów, położona w dolinach Tygrysu i Eufratu.

Elfy - Albigensi, katarzy (czyści) z Langwedocji. Stolica langwedockich katarów, Albi, pochodzi od elfa rodzaju żeńskiego (ylbie), stąd kampania papieża Innocentego III nazywana jest krucjatą przeciwko albigensom (ylbie gens - elficka krew). Do rasy Elven należały Królowe Smoka, takie jak Lilith, Miriam, Batszeba i Maria Magdalena.

Elohim (sumer. Anunnaki) - “Niebo zstąpiło na Ziemię”.

Ewa (sumer. Awa) - Życie. Towarzyszka Adama. Po swojej matce zastępczej Nin-khursag nosiła tytuł Pani Życia (sumer. NIN.TI), a sumeryjskie słowo TI znaczy zarówno życie jak i żebro (w zależności od akcentu), z czego zrodziła się błędna legenda o powstaniu Ewy z żebra Adama.
Miała trzech synów, Hevela (Abla) i Satanela (Seta) z Adamem, oraz pół-boskiego Kaina z Panem.

Ewangelia (grec. euagelion) - dobre wiadomości.

Genesis (grec.) - Początek. Gen Izis, Izydy, Nin-khursag, matki rodu.

Glastonbury w Anglii - kaplica wybudowana przez Józefa z Arymatei w 63r. jako pomnik Mesjanistycznej Królowej.

Gnomy (Gnomes), szlachecka rasa (gnoble), strażnicy wiedzy (gnosis). Rasa wróżów (Faires), w szczególności kasta druidów Pict-sidhe (Pixies). Ich partnerki nosiły nazwę Behn-sidhe (Banshee).

Gnoza (grec. gnosis) - wiedza.

Gwiazda Betlejemska - motyw zainspirowany prawdopodobnie kultem Mitry, który urodził się 25 grudnia i przybyli pasterze oraz mędrcy wręczyli mu dary.

Hebrajczycy - potomkowie Abrahama, zamieszkujący gównie Kanaan (Palestynę).

Herezja - poglądy przeciwne w stosunku do ortodoksyjnych dogmatów chrześcijańskich biskupów. Wszystkie te aspekty filozofii i badań, które usiłują poznać to, co nieznane, i które znajdują czasami rozwiązania będące w całkowitej sprzeczności z doktryną Kościoła.

Hermes (herma) - stos kamieni. Egipski bóg Thot.

Historia (ang. history, his story)

Inkwizycja - utworzona podczas wojny z Albigensami w 1208 roku, kiedy to papież Innocenty III wysłał 30000 żołnierzy do Langwedocji, wymordowano ponad 200000 ludzi. Szczytowy okres działalności przypadł na pontyfikat papieża Grzegorza IX (1231 rok), w 1232 roku wydano oficjalne zezwolenie na torturowanie i palenie na stosie. Ostatnie ofiary zostały spalone na stosie w Ameryce Południowej w początkach 19 wieku. Od 1965 roku zmieniła nazwę na Świętą Kongregację. Jej funkcjonariusze wywodzili się z zakonu Dominikanów, lecz wskutek nadużywania wina mszalnego zostali zastąpieni przez Jezuitów.

Izraelici - potomkowie dwunastu synów Jakuba-Izraela, wnuka Abrahama. Mieszkali w Egipcie, wrócili do Palestyny wraz z Mojżeszem.

Jahwe (hebr. JHWH, El Szaddai, sumer. Enlil, ILU.KUR.GAL, kananejski El Eljon, Alijan) - Jehowa, “Jestem tym, który jest“, Bóg, Wyniosła Góra, Władca Gór. Brat Pana. Bóstwo burz, gniewu i zemsty. Jego symbolem jest Gwiazda Dawida. Według babilońskich tekstów zabronił Adamowi spożywania owocu z Drzewa Wiedzy, sprowadził Potop, zniszczył Ur i Babilon, sprzeciwiał się kształceniu i oświeceniu rodzaju ludzkiego. Zrównał z ziemią Sodomę i Gomorę nad Morzem Martwym, gdyż były ośrodkami mądrości i nauczania. Każda ze zniszczonych społeczności została ostrzeżona przez proroka i mogła uniknąć swojego losu. Wprowadził zakaz spożywania krwi. Imię Jahwe pojawia się po raz pierwszy w V w. p.n.e.

Jakub - brat Jezusa, przywódca sekty nazareńczyków.

Jednorożec - symbol męskości, królewskiego rodu Judy, linii krwi Graala, katarów oraz królewski symbol Szkocji.

Jezus - ur. 1 marca 7 r. p.n.e., oficjalnie 15 września. Jego braćmi byli Jakub, Simon, Joses i Jude. Miał córkę i dwóch synów (Józef i Jezus Justus). Pochodził z królewskiego rodu Dawida Izraelskiego (wg. ewangelii Mateusza i Łukasza). Jego ojciec Józef był alchemikiem-metalurgiem, mistrzem rzemiosł (grec. ho-tekton), a nie cieślą.

Jezus Justus - Jezus Młodszy, najmłodszy syn Jezusa i Marii Magdaleny, ur. w 47r. n.e., w wieku 12 lat przybył do Anglii wraz z Józefem z Arymatei.

Józef z Arymatei (ha Rama Theo) - Boska wysokość, Królewska Wysokość. Jakub, młodszy brat Jezusa, ur. 1 r. n.e., zm. 27 lipca 82r. n.e.

Kain - syn Ewy i Pana, głowa sumeryjskiego domu Kish, jego potomkowie byli pierwszymi królami Mezopotamii i Egiptu (ang. king - król, queen - królowa), od niego wywodzą się Matuzalem, Noe, pierwsi władcy Egiptu i Sumeru, Abraham i królewski ród Dawida. Krew jego brata Abla była "ziemska" w porównaniu z pół-boską Kaina, był ponad nim, co redaktorzy Biblii zrozumieli jako "rozlała się po ziemi" i tak narodziła się fałszywa legenda o bratobójstwie. Od jego imienia wywodzą sie słowa "pokrewieństwo" (ang. kinship), "krewny" (sumer. KIN) i "monarchia" (ang. kingship). Słowa “miał zwierzchnictwo nad Ziemią” zostały błędnie przetłumaczone na “uprawiał rolę”.
Jego żoną była Luluwa, córka Enkiego (Pana) oraz Lilith (wnuczka Enlila). Mieli dwóch synów, Atuna (Etana, króla Kish) oraz Henocha.

Kali (sumer. Kalimath, hebr. Bath-Kol) - hinduska bogini, Czerwona i Czarna, Córa Głosu. Siostra Luluwy, żony Kaina. Bogini czasu, pór roku (kalindar - kalendarz), okresów i cykli.

Kalendarz (kalindar) - podział na pory roku. Słowo pochodzi od imienia bogini Kali.

Katolicki (grec. katholikos) - uniwersalny.

Kielich, Puchar - Święte Naczynie, Puchar Wody, Puchar Rosy, Puchar Krwi (Rosi-Crucis), symbol macicy kobiety, wiecznie odradzającej się krwi Graala poprzez rodzinę i dziedziczenie. Razem z winem (symbolem krwi) stanowi podstawę eucharystii (komunii świętej). Jedna z poszlak umożliwiających rozwikłanie zagadki długowieczności. Jego symbolem był kielich lub czerwony krzyż wpisany w okrąg lub złotego Ouroborusa (wąż pożerający własny ogon). Znamię Kaina, herb królewskiego rodu.

Krasnoludki (Sprites) - osoby duchowe. Starożytni scytyjscy wojownicy, którzy malowali swoje ciała szaroniebieską farbą, by wyglądać na martwych, duchy.

Krew - Woda Życia, krew Jezusa, Mesjanistycznej Winorośli, symbolizowana przez wino mszalne. Eliksir nieśmiertelności, jego składnikiem jest m.in. wydzielana przez szyszynkę soma (grec. abrozja). Złoto Bogów, Wody Kreacji, Wehikuł Światła. Kwiat (ang. flower), “ta, co płynie” (ang. flow-er). Jahwe zabronił potomkom Noego spożywania krwi, przez co ich życie skróciło się do naturalnej długości. Chrześcijanie przywrócili zwyczaj picia krwi pod postacią wina podczas komunii, nie zdając sobie sprawy z jego pierwotnego znaczenia.

Król Artur - celtycki wódz z VI wieku. Ur. w 559 r., zm. w 603 r. Syn Ygerny del Acqs, córki Viviane, królowej Avallonu i szkockiego króla Acedana z Dalriady, wywodzącym się od Jakuba, brata Jezusa. Miał syna Modreda i siostrę Morganę (Morgaine). W 575 roku druid Merlin Emrys ogłosił go Królewskim Dowódcą i Wysokim Królem. Jego siedzibą było Carlisle przy granicy pomiędzy Szkocją a Anglią.

Królewski Dwór Smoczej Monarchii - najstarszy dwór monarszy na świecie (ok. 4000lat), restytuowany 6 wieków temu przez węgierskiego króla Zygmunta. Królewsko-kapłański zakon sięgający czasów faraona Tutmosisa III, królów Jerozolimy i czarnomorskich książąt Scytii. Miał za zadanie zachować Królewską Krew Pana Enki, Archetypu (Pierwowzoru).

Królewski Kościół Celtycki - założony w Europie przez Jakuba, brata Jezusa, i pozostałych apostołów, ruch nazareński przekształcony w 37 r. n.e. w Nazareński Kościół Jezusowy. Oparty na naukach Jezusa, a nie Jego osobie. Należeli do niego m.in. św. Dawid, św. Patryk, św. Kolumba, Leonardo da Vinci i Sandro Botticelli.

Królowie Graala - strażnicy i opiekunowie ludzkości, potomkowie Kaina, m.in. Pelg, Serug, Nahor, Terah, Abraham władca Ur (stolica Sumeru, zniszczona ok. 1960 roku p.n.e.). Byli królami ludzi a nie ziem, np. Adean, Robert I Bruce i ich sukcesorzy rodu Stewartów byli królami Szkotów, nigdy Szkocji. Działali zgodnie z tradycją ustanowioną przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy to obmywał stopy swoim apostołom. Zasady wolności, równości i braterstwa znalazły odzwierciedlenie w rewolucji amerykańskiej i francuskiej.

Kościół (grec. ekklesia) - zrzeszenie, ugrupowanie.

Kościół Rzymskokatolicki - Utworzony w celach politycznych i społecznych przez cesarza Konstantyna, 3 wieki od stracenia Piotra i Pawła, częściowo oparty na ich naukach. W bajkach był przedstawiany jako zła macocha lub wiedźma.
Uczynił religię z osoby Jezusa. Był orędownikiem koncepcji potrójnego Boga, nadprzyrodzonej boskości Jezusa, dziewictwa Maryi oraz usunięcia kobiet ze sprawowania funkcji kapłańskich i społecznych w celu zniszczenia konkurencyjnego Kościoła Nazareńskiego, przez co kobiety straciły swoje prawa na kilkanaście stuleci.
Pierwszym biskupem Rzymu został w 58r. n.e. (za życia Piotra) Linus, książę Brytanii i syn Caractacusa Pendragona, więc wbrew legendzie papieże-biskupi Rzymu nie są następcami Piotra.

Księga Przysłów Starego Testamentu, Słowa Mądrości Salomona - tłumaczenie na hebrajski przypowieści egipskiego mędrca Amenemopa, które same są kopią Nauk Ptahhotepa, spisanych 2 tyś. lat przed Salomonem.

Kult (łac. cultus) - cześć oddawana bóstwu.

Kwiat Lilii (franc. fleur-de-lys), Lotos, Kwiat (ang. flower) - starożytny, żydowski symbol obrzezania. Później symbol dynastii Merowingów. Także symbol Krwi (ang. flow-er), ta która płynie. W Sumerze kobiety z Rodu nosiły imiona Lilith, Lili, Luluwa, Lilutu, Lillette.

Langwedocja - żydowskie królestwo Septi-manii w południowej Francji, obejmowało Tuluzę, Akwitanię i Prowansję.

Laska Hermesa - dwa węże, symbole sprzężonego ze zmysłami systemu nerwowego, owinięte wokół Drzewa Życia, symbolu rdzenia kręgowego, z dwoma skrzydełkami symbolizującymi półkule mózgowe i wybrzuszenie na górze reprezentujące szyszynkę. Symbol oświecenia dzięki zmysłowości. Współczesny symbol lekarzy.
Zespół szyszynki i skrzydeł nazywano łabędziem, Rycerzami Łabędzia byli Perceval i Lohengrin.

Lemuria - obszar dzisiejszej Syberii, gdzie przez oziębieniem klimatu mieszkali wojownicy Smoka, tatuujący swoje ciała wyobrażeniami lemurów z ogonami pokrytymi pierścieniami. Później przenieśli się na południe, do Sumeru i Indii.

Lilia - kwiat, starożytny żydowski symbol obrzezania, symbol władców francuskich.

Lilith - wnuczka Enlila. Na obrazach czasem trzyma Pierścień i Pręt Bosko Mierzonej Sprawiedliwości. Kobiety z Rodu Smoka nazywano liliami (Lilith, Lili, Luluwa, Lilutu, Lillette).

Lucyfer - Niosący Światło. Określenie Enkiego (Pana), a także Gwiazdy Zarannej (Wenus) i jego siostry-żony Nin-khursag. Nie ma nic wspólnego z Szatanem ani ze złem.

Łono - macica (uterus), przepowiadacz (utterer). Gwiezdny Ogień jest Słowem Łona.

Łabędź - górna część laski Hermesa Trismegistosa, symbol dwuczłonowej struktury mózgu, jego zwieńczeniem jest szyszynka.

Maria - Madonna, matka Jezusa. Zgodnie z nakazem Kościoła portretowana w szatach koloru białego i niebieskiego, by nie kojarzyły się z dostojnikami kościelnymi.

Maria Magdalena - żona Jezusa. Mieli trójkę dzieci: Jezusa Justusa, Józefa i córkę Tamar. W 44 r. wraz z Filipem, Łazarzem i kilkoma innymi osobami udała się do posiadłości króla Herolda Agryppy II w pobliżu Lionu w kraju Gaul (Francja). Zmarła w 63r. w Prowansji. Na złość Kościołowi portretowana w czerwonej pelerynie kardynalskiej (mantyli) lub czarnej szacie wyższej kapłanki nazareńskiej. Widniała m.in. na renesansowym obrazie namalowanym przez dominikanina Angelico Fra, przedstawiającym jej koronację przez Jezusa.

Matriarchat - królewski gen dziedziczenia jest przenoszony z krwią matki.

Merowingowie - potomkowie Jezusa i Franków sigambryjskich. Założyli królestwo Francji. Ich symbolem był fleur-de-lys (kwiat lilii). Zostali wymordowani w 751 roku przez Kościół, który na ich miejsce koronował Karolingów.

Mesjanistyczne Posłannictwo Świętego Graala - posłannictwo społecznej działalności zapoczątkowane przez Jezusa, który obmywał stopy swoich apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy. Strażnicy (opiekunowie) ludzi. Bazuje na zasadach wolności, równości i braterstwa. Podstawa rządów demokratycznych, wedle której władcy są przedstawicielami społeczeństwa, winni mu służyć. Jego rzecznikami byli m.in. król Artur, sir Lancelot, Galahad, Jerzy Waszyngton, John Adams, Benjamin Franklin, Charles Thompson, Thomas Jefferson.

Mesjasz (aramejski meschikha) - namaszczony przez pana (seniora). Tłuszczem świętego krokodyla (egipski messeh) namaszczała faraona jego małżonka w dniu zaślubin, w Judei używano olejku z rosnącego w Himalajach spikanardu (nardostachys jatamansi).

Miłość - jedność.

Misteria, tajemnica (ang. mystery, miss story)

Mleko Bogini - telomeraza. Enzym zapobiegający skracaniu długości telomerów (zakończeń DNA), przez co komórka może się dzielić nieograniczoną ilość razy i staje się nieśmiertelna.

Monarchia (ang. kingship) i pokrewieństwo (ang. kinship) - kin oznacza “najbliższy krwi”, krewny. Od słowa kainship.

Nazaret - osiedle, założone 30 lat po ukrzyżowaniu Jezusa, więc nie mógł stamtąd pochodzić. Jezus nie był nazaretańczykiem, a nazarejczykiem.

Nazaretańczyk (arab. Nazara) - Nazarejczyk, podtrzymujący [przymierze], strażnik. Liberalna żydowska sekta, głosząca m.in. Równość mężczyzn i kobiet. Brat Jezusa Jakub był przywódcą sekty Nazareńczyków, zamieszkującej w Galilei oraz Qumran, gdzie w 1948 roku znaleziono Zwoje znad Morza Martwego. Wieś Nazaret powstała dopiero ok. 60r. n.e.

Niebiańskie Zastępy (ang. heavenly host) - niebiańska armia.

Niepokalane poczęcie - zapłodnienie in vitro.

Nin-Khursag - Pani Zarodka (sumer. NIN.TI), Pani Życia, egips. Izyda. Siostra-żona Enkiego (Pana). Jej symbolem jest pentagram. Jej gen był twórcą początku, genezis (Gene-Izis)

Objawienie - ujawnienie.

Obłok (sumer. DIN.GIR) - skroplona para wodna w atmosferze na skutek zmian ciśnienia lub temperatury powietrza. W Biblii i Koranie obłok był atrybutem obecności statku Boga.

Okultystyczny (ang. occult) - tajemny. Amen.

Ouroboros - Pierścień, smok lub wąż trzymający w pysku własny ogon. Symbol wszechrzeczy, kompletności, jedności, wieczności i nieskończoności. Z czerwonym równoramiennym krzyżem w środku jest symbolem Świętego Graala, jako Puchar Rosy (Rosi-crucis). Z krzyżem u dołu to symbol Wenus, z krzyżem u góry to męskie jabłko regaliów królewskich.

Pan (hebr. Adon, Adonai, Baal, Baal-Zabub, Mazda, Ormuzd, sumer. Enki, egips. Adon, franc. seigneur) - Archetyp, Ojciec, senior, najstarszy (wiekiem lub stopniem). Pan Trzeciego Oka. Bóg żyzności, płodności, mądrości. Jego symbolami są odwrócony pentagram oraz wąż owinięty wokół Drzewa Życia. Sprzeciwiał się swojemu starszemu bratu Jahwe. Ojciec Kaina. Obdarował Sumerów dostępem do Drzewa Wiedzy i Drzewa Życia, opracował strategię ucieczki przed Potopem, przekazał Tablice Przeznaczenia (praw naukowych), które stały się fundamentem pierwszej szkoły tajemnic w Egipcie założonej przez kapłanów Menes ok. 2200 r. p.n.e., przekształconej około roku 1450 p.n.e w szkołę hermetyczną faraona Tutmosisa III, ratyfikowaną później przez królową XII dynastii Sobekneferu. Babilończycy uznali Enkiego i jego syna Marduka za swoich bogów, przez co Enlil “rozpętał wielką i okropną burzę”, która zniszczyła Sumer, a hordy najeźdźców spowodowały “wielkie pomieszanie języków”.

Pangea - Wszechziemia. Atlantyda, Mu, Hyperborea, Lemuria. Pierwszy kontynent na Ziemi. Został rozbity co wywołało Potop i utworzył współcześnie znane kontynenty, czemu towarzyszyło wypiętrzenie się gór oraz prawdopodobnie powiększenie się średnicy oraz masy planety.

Papież (grec. pappas) - ojciec.

Pendragon - Wielki Smok, Król Królów, celtyckie określenie dowódcy armii kilku królestw.

Pentagram - symbol Wenus, kobiecości, Gwiezdnego Ognia. Odwrócony pentagram jest symbolem Szabatowego Kozła, Chema z Mendes, męskości oraz Astralnego Światła.

Piramida Cheopsa - Sanktuarium Thota. Pyr, pyre - ogień, pyramid - zrodzone z ognia.

Pontyfikat (łac. pontifex) - coś co łączy dwa punkty (np. brzegi rzeki).

Potop - ok. 3000 roku p.n.e. Seria kataklizmów. Według Księgi Henocha potop był próbą zniszczenia ludzkości, która otrzymała wiedzę wykraczającą poza ówczesną mentalność.

Prorok (grec. prophetes) - mówca, ten który głosi.

Prostytutki (harlot, ang. whores, germ. hores, grec. hierodule) - Ukochane, Święte Kobiety, Szkarłatne Kobiety, będące źródłem Gwiezdnego Ognia. Pierwotnie słowo nie miało negatywnego znaczenia.

Rada Nieśmiertelnych, Wielkie Zgromadzenie Aniołów, Wielkie Zgromadzenie Anunnaki, Dwór Elohima - rząd planety bogów Nubiru.

Religia (łac. religio) - to co łączy.

Roślina Narodzin (Gwiezdny Ogień). Związana z długowiecznością. Róża Sharon (SHA.RA.ON) - orbita światłości. Melatonina - hormonalna wydzielina szyszynki, wytwarzana tylko nocą (stad określenie “Książęta Ciemności“), zwiększa intuicyjną wiedzę i subtelne myślenie, wzmacnia system odpornościowy, zwiększa energię, wytrzymałość i fizyczną tolerancję, przeciwutleniacz o właściwościach przeciwstarzeniowych. Umożliwia wzniesienie się na poziom królewskości (mezopot. Malku, hebr. Malchus - król, Malkhut - królestwo). Władcy Malkhut nazywani byli Smokami (Draco) i Pendragonami, np. książę Transylwanii i Wołoszczyzny Wad III.
Żywica sosen była utożsamiana z wydzieliną szyszynki (ang. pine - sosna, pineal - szyszynkowy) i była stosowana do produkcji kadzideł.

Rybak, rybiarz - apostołowie byli rybakami ludzi, kandydatów do chrztu nazywano rybami.

Rytualny (ritu) - Prawda, Czerwień, Czerń. Ceremonia Czerwonego Złota, Gwiezdnego Ognia, zbieranego od dziewic-kapłanek, Szkarłatnych Kobiet. Obrządek (ang. rite), korzeń (ang. root), czerwień (ang. red).

Sekret - ukryta wiedza o wydzielinach (sekrecjach) gruczołów dokrewnych.

Septimania - Langwedocja. Żydowskie królestwo w południowej Francji. Otrzymała Królewski Dom Dawidowy w 768r. Pierwsi książęta Tuluzy, Akwitanii i Prowansji wywodzili się z Merowingów. Książę Bernard poślubił córkę cesarza Karola Wielkiego.

Sfinks - posąg z Gizy, początkowo lwa, później głowa przerobiona na ludzką by ukryć ślady erozji, symbolizuje erę lwa (10900-8700r. p.n.e.).

Sidhe - Sieć Mądrości.

Skrzat (ang. pixie). Tuatha De Danann - Smoczy Władcy Anu. Królewskie plemię Irlandii, wywodzące się od Czarnomorskich Książąt Scytii (Ukraina) i Pendragonów Mezopotamii. W Walii założyli królewski dom Gwyneddów, w Kornwalii byli znani jako Pict-sidhe.

Smok - jedno z określeń mesjasza w Apokalipsie św. Jana. Smokami i pendragonami nazywano mężczyzn z Rodu Graala. Smok, czyli dinozaur, był przedpotopowym królem zwierząt, tak jak obecnie lew. Krokodyle i węże wzbudzały przerażenie oraz szacunek wśród mieszkańców Bliskiego Wschodu, dlatego zostawały zwierzętami totemicznymi rodów panujących. Statki Elohim też były brane za smoki ze względu na okrywanie się ogniem i spękanymi warstwami węgla przypominającymi gadzie łuski.

Sodoma i Gomora - położone nad Morzem Martwym ośrodki mądrości i nauczania, skupiające najwybitniejsze umysły tamtych czasów. Zniszczone przez Jahwe, po uprzedzeniu.

Stolarz, cieśla (ang. craftsman) - mistrz rzemiosł lub sztuk, człowiek wykształcony.

Święte (franc. saints) - zdrowe (franc. sains), czyste.

Święty Graal (franc. Sangreal, ang. San Greal, sumer. GRA.AL) - królewska krew (Sang Real), Ród Smoka, Znamię Kaina. Potomkowie Kaina, ród Dawida i Jezusa. Jego symbolami były kielich i winorośl (klone - klon, roślina, drzewo). W średniowieczu rycerskimi zakonami Graala były m.in. Zakon Królestwa Syjonu, Zakon Rycerzy Świętego Grobu i Królewski Zakon Sangreal Rycerzy Świętego Graala (dynastyczny zakon szkockiej rodziny królewskiej Stuartów), Zakon Jednorożca. Opowieściami związanymi z Graalem były historie o Kopciuszku, Robin Hoodzie, Śpiącej Królewnie, Królewnie Śnieżce, Roszpunce, hrabim Draculi oraz “Chemiczny Ślub” Johanna Valentina Andreae.

Święty Mikołaj (Saint Nicholas, Sinterclass, Sintinklaus, Santa Claus) - biskup Miry Mikołaj. Na soborze nicejskim zwołanym przez cesarza Konstantyna w 325 roku biskup Aleksandrii Ariusz próbował zaprotestować przeciwko idei Trójcy Świętej oraz boskości Jezusa i został uderzony w twarz przez Mikołaja. Za tą zasługę został ten drugi nagrodzony legendą na swój temat.

Świnia Boża - określenie Baranka Bożego w Biblii wydawanej w Papui i Nowej Gwinei, gdzie tubylcy nie wiedzą co to baran.

Synaj, góra Horeb - Serabit El-Khadin, w pobliżu równiny Paran, gdzie w 1904 roku brytyjski egiptolog William Flinders Petrie odkrył świątynię poświęconą bogini Hathor. Była nadzorowana przez Phinehas (Pa-Nehas), hyksoski ród gubernatorów Synaju i arcykapłanów świątyni faraona Echnatona w Amarnie, produkowała substancję mfkzt.

Syrena - Pani Jeziora, czarodziejka Underwood. Księżniczka Meluzyna, córka króla Piktów Eliasa z Alby. W 733 roku poślubiła księcia Anjou Rainfroi de Vere’a.
Do ich potomków należał hrabia Maelo, dowódca armii Karola Wielkiego, Królowie Elfów, Wielcy Szambelani Anglii, Hrabiowie Oxfordu, dynastia Lusignan (królów Jerozolimy z okresu wypraw krzyżowych), Robert de Verte (III hrabia Oxfordu, zarządca lasów Fitzooth króla Ryszarda, Herne Dzikich Łowów, Robin Hood).

Szyszynka - mały gruczoł w kształcie stożka, znajdujący się pomiędzy półkulami mózgu. Według Herofilosa (IV w. p.n.e.) organ kontrolujący przepływ myśli, według Rene Descartesa (Kartezjusza) siedlisko ducha, w którym ciało i rozum łączą się ze sobą.

Szatan (Seth dan) - posłaniec Jahwe. Szatanami nazywano stronnictwo sceptycznie nastawione do ludzi z Ziemi. Prawdopodobnie ich przywódcą jest Ibilis.

Templariusze - zakon założony w celu ochrony interesów rodu Graala, założony przez Hugo de Payensa w 1099 roku. Budowali cysterskie kościoły i gotyckie katedry Notre Dame (poświęcone “Naszej Pani” - Matki Graala, Królowej Marii Magdalenie). Aresztowani w piątek, 13 października 1307 roku i torturowani na polecenie papieża Klemensa V i króla Francji Filipa IV. Poszukiwany przez Kościół “skarb templariuszy” (głównie przywiezione z Jerozolimy dokumenty podważające wiarygodność Kościoła) tkwił zamknięty w Skarbcu Sali Kapitularnej w Paryżu pod samym nosem Inkwizycji i został załadowany na 18 statków w porcie LaRochelle. Niedobitki Templariuszy schroniły się w Szkocji na dworze króla Roberta I Bruce.
W 1317 roku przekształcili się w Zakon Starszych Braci Różanego Krzyża, a od tej pory każdy król z dynastii Stuartów nosi tytuły Wielkiego Opata i Księcia Saint Germain.

Trzecie Oko, oko mądrości (Ayin) - szyszynka. K-Ain (Kain) - obdarzony wewnętrznym okiem.

Wampiry (vampire) - nadprzyrodzeni (oupire), szlachetnie urodzeni, Pendragoni z Brytanii, Bałkanów i Karpat. Cyganie są z nimi spokrewnieni.

Węgiel (ang. coal) - ten, który jest czarny. Słowo pochodzi od hebrajskiego imienia Kali (kol).

Wilkołaki - Panowie Lasu (Wood Lords, Weream, Wallan, mezopot. Yulannu), kasta druidów pochodzących z Mezopotamii, których totemem był wilk. Ich boginią była Barat An-na (Wielka Matka Ogniowego Kamienia), Bratanna (stąd Wielka Brytania), Diana z Efezu (Diana Dziewięciu Ogni), sumeryjska Antu, żona króla bogów Anu i matka Enkiego. Założyli królewskie dynastie w Irlandii, Walii i Anglii, z których pochodzili m.in. Cadwallan Walijski i Casswallan (syn Beli Mawra, Pan Pierścienia Cassi).

Wróżki (ang. fairies) - sprawiedliwy lud (ang. fair folk). Nazwa pochodzi od słowa “los” (fee/fey/fate). Niektóre celtyckie rodziny królewskie posiadały “krew wróżów” (fairy blood), gdyż ich los, przeznaczenie, związane były z Graalem. Historyczne romanse wspominały o “elfowych pannach” (elf-maidens).

Wyrocznia (łac. utterer) - przepowiadasz, uterus - macica.

Zakony Graala: Zakon Królestwa Syjonu, Zakon Świętego Grobu, Królewski Zakon Rycerzy Świętego Graala (dynastyczny zakon Szkockiego Domu Królewskiego Stewartów, pochodzącego od Jezusa i jego brata Jakuba), Zakon Jednorożca (motto: “wszystko w jedności”).

Zaświaty, nadprzestrzeń, pozaprzestrzeń, Poziom Sharon, Orbita Światła - wymiar poza czasem i przestrzenią, umożliwiający dostęp do wszechwiedzy.

Zło - niszczenie.

Zmartwychwstanie, wskrzeszenie zmarłych - sposób na uzyskanie nieśmiertelności przez wybitne osoby w nagrodę za ich zasługi, polega na sklonowaniu ciała i przeniesieniu świadomości. Zmartwychwstali m.in. Egipski bóg Ozyrys, sumeryjska bogini Inanna, grecki bóg Adonis.

Znamię Kaina - Kain wskutek konfliktu z Enlilem (Jahwe) obawiał się o swoje życie, więc jego ojciec Enki (Pan) nadał mu obywatelstwo swojego świata, uczynił równym bogom i poprzysiągł zemstę na jego nieprzyjaciołach.

-----
Bibliografia:
1) "Biblia"
2) "Talmud"
3) "Midrasz"
4) "Zohar"
5) “Księga Henocha”
6) "Księga Jaszara"
7) "Koran"
8) "Księga Mormona"
9) sir Laurence Gardner, “Krew z krwi Jezusa” (Bloodline of the Holy Grail).
10) sir Laurence Gardner, “Potomkowie Dawida i Jezusa” (Genesis of the Grail Kings)
11) sir Laurence Gardner, “Zagubione Sekrety Świętej Arki” (Lost Secrets of the Sacred Ark)
12) HRH książę Michael Stewart, hrabia Albany, “Zapomniana monarchia Szkocji” (The Forgotten Monarchy of Scotland)
13) Alan F. Alford, “Bogowie nowego tysiąclecia” (Gods of the New Millenium)
14) Hans-Joachim Zillmer, “Pomyłka Darwina”.
15) Hans-Joachim Zillmer, “Największe pomyłki w dziejach Ziemi”
16) Hans-Joachim Zillmer, “Kłamstwo ewolucji“.

7 komentarzy:

Anonimowy pisze...

(...)Szyszynka - mały gruczoł w kształcie stożka, znajdujący się pomiędzy półkulami mózgu. Według Herofilosa (IV w. p.n.e.) organ kontrolujący przepływ myśli(...) jak to sie ma do wcześniejszych wypowiedzi autora o procesie widzenia rejestracji obrazów i myslenia oraz konstrukcji kory mózgowej u człowieka???

MaRa pisze...

Nijak. To wiedza sprzed setek, tysięcy lat, nie musi być poprawna w każdym szczególe. Skąd niby mam wiedzieć z całą pewnością, czy Sumerowie mieli prawdziwych bogów czy sobie ich zmyślili?

Szyszynka produkuje melatoninę, być może ta substancja wywiera jakiś wpływ na funkcjonowanie mózgu?
W każdym razie najlepiej się myśli w nocy, a szczególnie po północy (chyba że się jest tak zmęczonym, że w ogóle się nie myśli).
Pisarze zauważyli, że inspiracja, pomysły, najczęściej pojawiają się w nocy.

U mnie też tak się pojawiały, ale ostatnio pojawiają się w czasie jazdy samochodem, kiedy nie mogę zapisać.
Dzisiejszy wpis (o zwierzętach totemistycznych) pojawił mi się w umyśle właśnie dzisiaj, kiedy jechałem samochodem. Tekst jest próbą przypomnienia sobie czegoś tego, wiele szczegółów już zapomniałem.

Widocznie to kwestia jakiegoś stanu relaksacji umysłu, któremu melatonina sprzyja.

Anonimowy pisze...

wiesz człowieku ile osób błądzi po podobnych stronach szukając odpowiedzi na nurtujące ich pytania? I czytają podobny stek bzdur o Lucyferze że niby nie groźny? Czy wiesz jakie szatan zło może wyżądzić w twoim duchu i twoim ciele a przy okazji zniszczyć innych?
Nie zdajesz sobie chyba sprawy z walki jaka się toczy. Jeśli ktoś pisze że szatan jest niegroźny to nie wie o czym mówi.

Anonimowy pisze...

Wow... Nie wiedziałem, że Twoje wpisy definicji - tak jakiegos komentującego tego bloga mogły zszokować???
Uważam osobiście że więcej szkody od definicji robią: palenie za dużo fajek, branie różnych prochów czy alkoholizm.
A nurtujace pytania mają to do siebie, ze przez całe życie nie znajdujemy na nie odpowiedzi...

Anonimowy pisze...

Oj oj oj!
Ile błędów w tych tłumaczeniach. Dla przykładu
Piszesz Chrystus (grec. kristos) - król. gdy tymczasem
król - (grec. vasiliás)i tak dalej
geneza - (grec. genesi)
początek - (grec. koryfí̱)nie chce mi się wszystkiego tłumaczyć, przekład summeryjski też nie jest dokładny.
Żeby o czymś pisać trzeba mieć pojęcie! Tymczasem żegnam ten artykuł. Ciekawy tylko pobieżni, ale przy bliższym przyjrzeniu się mu BEZ WARTOŚCI.

MaRa pisze...

W takim razie co znaczą słowa "kristos" i "genezis"?

Sam z siebie niczego nie wymyśliłem, podałem źródła.

Z językami też tak jest, że one zmieniają się w czasie i przestrzeni. Zajrzenie do współczesnego słownika może niewiele dać.
Greka, podobnie jak łacina, były kiedyś międzynarodowymi językami, wiele słów miało niewiele wspólnego z pierwowzorem.
Dzisiejsze dokumenty kościelne i medyczne są po łacinie, ale starożytny Rzymianin niewiele by z nich zrozumiał, w jego czasie większości tych słów nie było.

Anonimowy pisze...

Odgrzewam kotleta, bo mam pytanie. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy z tych informacji wynika, że za legendy o wampirach odpowiadają "nadprzyrodzeni (oupire)"?