środa, 23 czerwca 2010

I kto tu rządzi?

Mało kto zwrócił uwagę na fakt, że synowie Ewy gdzieś znaleźli żony, więc Adam i Ewa nie mogli być pierwszymi ludźmi na Ziemi (Kościół oficjalnie twierdzi co innego).
Chodziło o powstanie rodu, który poprzez dwunastu  synów Izraela (Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama) dał początek Izraelitom. Bo w Biblii wszyscy główni bohaterowie są ze sobą spokrewnieni. Zresztą nie tylko tam, przodkiem Mahometa jest Izmael, najstarszy syn Abrahama.

Po ucieczce z Egiptu i utworzeniu państwa władzę sprawowali Sędziowie. Jednak lud chciał mieć króla, jak u wszystkich sąsiadów.
Na pierwszego króla rozgniewany Jahwe wyznaczył Saula. Po nim władzę przejął Dawid z Betlejem, którego stolicą została Jerozolima.

Poniżej przekaz dany podczas snu prorokowi  Natanowi, w odpowiedzi na próbę wybudowania lepszego miejsca dla Arki Przymierza niż namiot:

"Tak mówi Jahwe: Czy ty masz mi budować dom, bym [w nim] mieszkał? [Nigdy] nie mieszkałem w żadnym domu od dnia, w którym wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu, aż po dzień dzisiejszy - lecz wędrowałem [tylko] pod Namiotem, w Przybytku. Czyż przez cały czas, kiedy wędrowałem razem z synami Izraela, rzekłem [choćby] słowo do któregoś z Sędziów Izraela, których ustanowiłem pasterzami nad moim ludem, Izraelem: Dlaczego nie zbudujecie mi domu cedrowego? Teraz zaś powiedz memu słudze Dawidowi: - Tak mówi Jahwe zastępów: Jam to wziął cię z pastwiska od trzody, byś był księciem nad ludem moim Izraelem. Byłem z tobą wszędzie, gdzieś szedł, i zniszczyłem wszystkich twoich wrogów przed tobą. Sprawię, że imię twe będzie tak sławne, jak imię wielkich tej ziemi. Wyznaczę [też] miejsce ludowi memu, Izraelowi, i tam go utwierdzę, by mógł mieszkać u siebie. Nie będzie się już obawiał, gdyż nie będą go uciskali nikczemni, jak dawniej za dni, kiedy to ustanawiałem Sędziów nad ludem moim, Izraelem. Uwolnię cię od wszystkich twych wrogów. I to jeszcze oznajmia ci Jahwe, że sam dom twój trwałym uczyni. Kiedy wypełnią się twoje dni i kiedy spoczniesz z twoimi przodkami, ustanowię twego potomka, pochodzącego od ciebie, i umocnię jego królestwo. On wybuduje dom dla mego Imienia, a [Ja] umocnię jego tron królewski na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem: jeśli zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich, lecz nie odbiorę mu swej łaskawości, jak odebrałem ją Saulowi, którego usunąłem przed tobą. Dom twój i twoje królestwo będą trwały przede mną na wieki, a twój tron będzie utwierdzony na zawsze."
(Druga Księga Królewska, 7,6-7,16)
Fragment o tyle interesujący, że konstytuuje wieczną władzę rodu Dawida na Ziemi. Ciekawe, co dziś porabiają jego potomkowie?

Brak komentarzy: