poniedziałek, 20 lutego 2012

Dylemat Eutyfrona

W IV w. p.n.e. Platon w dialogu Eutyfron ukazał ciekawy paradoks - czy zło jest złem dlatego, że nie podoba się bóstwu, czy dlatego nie podoba się bóstwu, że jest złem?
W pierwszym przypadku moralność byłaby tylko ślepym posłuszeństwem arbitralnej władzy, a bóstwu mogłyby się podobać przykre rzeczy, w drugim bóstwo byłoby niepotrzebne, bo moralność istniałaby niezależnie od niego.

Brak komentarzy: