wtorek, 22 listopada 2016

Ruch oporu bez przywódców

Wykład dr Rafała Brzeskiego:

To są niezależne komórki, jedno lub kilkuosobowe, luźno powiązane ze sobą, ale działające w tym samym duchu i kierunku. Ich spoiwem jest jedność myśli i wyznawanego katalogu wartości.
Nie ma osobistych powiązań między twórcami i realizatorami koncepcji.
Do swojego funkcjonowania potrzebują społecznego poparcia.

Można wyróżnić następujące typy struktur rozproszonych:

  1. Linearne
  2. Gwiaździste
  3. Wielokanałowe

Tematyka o tyle ciekawa, że dzięki Internetowi w podobny sposób będzie zorganizowane społeczeństwo przyszłości, bez potrzeby istnienia władz. Na podobieństwo mózgu, w którym każdy człowiek będzie pełnić funkcję neuronu, komunikującego się z innymi neuronami, bez centralnego ośrodka zarządzającego, z rozproszoną strukturą wiedzy.

Brak komentarzy: