środa, 4 listopada 2015

Znaki i kody krótkofalarskie

Znak wywoławczy w Polsce zaczyna się od prefiksu SP, SQ, SO, HF, SN, 3Z, a w przypadku stacji bezobsługowych SR. Z czego znaki SP i SQzalecane dla stacji indywidualnych kategorii 1, SP także dla  klubowych (oraz trzyliterowy sufiks zaczynający się od litery K, P, Y lub Z), SO dla stacji indywidualnych kategorii 3, a HF, SN i 3Z jako znaki okolicznościowe i kontestowe (podczas zawodów lub konkursów).

Następnie cyfry od 1 do 9, oznaczające okręg w którym została zlokalizowana stacja:
1 - województwo zachodniopomorskie;
2 - województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie;
3 - województwo lubuskie i wielkopolskie;
4 - podlaskie i warmińsko-mazurskie;
5 - województwo mazowieckie;
6 - województwo dolnośląskie i opolskie;
7 - województwo łódzkie i świętokrzyskie;
8 - województwo lubelskie i podkarpackie;
9 - województwo małopolskie i śląskie.

Na końcu jest sufiks, składający się z 2 do 4 cyfr i liter, z których ostatnia jest literą. W pozwoleniu dodatkowym może być maksymalnie 7 cyfr i liter. W przypadku bezobsługowych radiolatarni pierwszą literą sufiksu jest F, V, U, L, S, W, C, X, K, będące oznaczeniem pasma.

W przypadku używania (do 3 miesięcy) nadajnika poza miejscem lokalizacji stacji określonym w pozwoleniu radiowym zalecane jest łamanie znaku symbolami na końcu:
/p - stacje przenośne;
/m - stacje mobilne (w pojazdach kołowych i na jednostkach pływających po wodach terytorialnych RP);
/mm - jednostki pływające po wodach międzynarodowych;
/am - na statkach powietrznych;
/d - łączność i ćwiczenia w sytuacjach kryzysowych;
/1...9 - podczas pracy z innego okręgu.

W przypadku łączności przeprowadzonej z innego kraju należy prefiks poprzedzić prefiksem obowiązujących w danym kraju, oddzielonym znakiem "/" ("stroke").

Podczas przeprowadzania łączności można się wymieniać raportami o czytelności i sile sygnału: R1S1....R5S9.

Można stosować literowanie symboli:
A - alfa (adam);
B - bravo (barbara);
C - charlie (celina);
D - delta (dorota);
E - echo (ewa);
F - foxtrott (franciszek);
G - golf (genowefa);
H - hotel (henryk);
I - india (irena);
J - juliet (jadwiga);
K - kilo (karol);
L - lima (leon);
M - mike (marek);
N - november (natalia);
O - oscar (olga);
P - papa (paweł);
Q - quebec (ku);
R - romeo (roman);
S - sierra (stanisław);
T - tango (tadeusz);
U - uniform (urszula);
V - victor (violetta);
W - whiskey (wacław);
X - x-ray (xsantypa);
Y - yankee (ypsylon);
Z - zulu (zygmunt);
/ - by (łamane);
- separation (minus);
1 - one (jeden);
2 - two (dwa);
3 - three (trzy);
4 - for (cztery);
5 - five (pięć);
6 - six (sześć);
7 - seven (siedem);
8 - eight (osiem);
9 - nine (dziewięć);
0 - zero (zero).

Kod Q, stosowany głównie w telegrafii:
QAZ - burza, wyłączam stację;
QLF - nadajesz lewą nogą;
QLZ - nic z tego, jestem zbyt leniwy;
QHL - przeszukiwanie pasma od największej częstotliwości;
QHM - przeszukiwania pasma od największej do średniej częstotliwości;
QLH - przeszukiwanie pasma od najmniejszej częstotliwości;
QLM - przeszukiwanie pasma od najmniejszej do średniej częstotliwości;
QMH - przeszukiwanie pasma od środkowej do największej częstotliwości;
QML - przeszukiwanie pasma od środkowej do najmniejszej częstotliwości;
QQQ - przerywam łączność, wyjaśnienie później;
QRA - moja stacja nazywa się ___;
QRAR - mój adres w call booku jest dokładny i prawidłowy;
QRB - odległość między naszymi stacjami wynosi ___ km;
QRD - zdążamy do ___ z ___;
QRG - dokładna twoja częstotliwość wynosi ___ kHz;
QRH - twoja częstotliwość zmienia się;
QRI - twój ton jest: 1-dobry, 2-zmienny, zły;
QRJ - twoje sygnały są bardzo słabe, niedbieralne;
QRK - czytelność twojej sygnałów jest 1...5;
QRL - jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać;
QRM - mam przeszkody (zakłócenia) w odbiorze;
QRN - mam przeszkody (atmosferyczne) w odbiorze;
QRO - zwiększ moc;
QRP - zmniejsz moc;
QRQ - nadawaj szybciej;
QRRR - znak niebezpieczeństwa na lądzie;
QRS - nadawaj wolniej;
QRT - kończę nadawanie, wyłączam stację;
QRU - nie mam nic do ciebie;
QRV - jestem gotów do pracy;
QRW - przekażcie ___ że go wołam;
QRX - proszę poczekać, zawołam was o godzinie __:__;
QRY - wasza kolejność jest ___;
QRZ - woła was ___, kto mnie woła?;
QSA - siła sygnału jest 1...5;
QSB  - twoje sygnały zanikają okresowo;
QSD - twoje kluczowanie jest nieprawidłowe;
QSK - słychać was w czasie mojego nadawania;
QSL - potwierdzam odbiór, przyślę kartę;
QSLL - chcemy wzajemnie wymienić karty;
QSLN - nie wysyłaj karty;
QSM - powtórz;
QSO - mam połączenie;
QSP - przekażcie komunikat do ___;
QSQ - nadawaj każde słowo jeden raz;
QST - komunikat do wszystkich;
QSU - nadawaj na częstotliwości ___ kHz;
QSUF - proszę o telefon (rozmowę przewodową);
QSV - nadawaj V dla strojenia;
QSW - przechodzę na częstotliwość ___ kHz;
QSX - słucham na częstotliwości ___ kHz;
QSY - przejdźcie na częstotliwość ___ kHz;
QSZ - nadawaj dwukrotnie każde słowo;
QTA - anulujcie radiogram nr_;
QTB - nie zgadzam się z twoim obliczeniem ilości słów;
QTC - mam dla was radiogram (wiadomość);
QTH - moje położenie geograficzne jest ___;
QTU - pracuję od__do__;
QUA - przekazuję wiadomość od ___;
QUH - ciśnienie barometryczne wynosi;
QUE - mogę pracować fonią;
QWX - stan pogody.

Slang, stosowany głównie w telegrafii:
73 - najlepsze pozdrowienia;
88 - ucałowania;
AA - wszystko od___;
AB - wszystko przed___;
ADR - adres;
AGN - znów;
ANT - antena;
CQ - wywołanie ogólne;
DX - daleka łączność;
DWN - w dół;
ES - i;
FER - za;
GB - do usłyszenia;
GE - dobry wieczór;
GM - dzień dobry;
GN - dobranoc;
GND - uziemienie, masa;
GUD - dobry;
OB, OM - stary przyjaciel;
OK - w porządku, dobrze;
PSE - proszę;
PWR - moc (nadajnika);
R - odebrałem wszystko;
RX - odbiornik;
RPT - powtórz;
SKED - umówiona łączność;
SRI - przepraszam;
SURE - na pewno, pewny;
SWL - nasłuchowiec;
TNX - dziękuję;
TX, XMTR - nadajnik;
UP - w górę;
UR - twój;
VFO - oscylator przestrajany;
WX - pogoda;
XTAL - kwarc.

Brak komentarzy: