piątek, 30 maja 2014

Jak rządzić państwem

Trzeba najpierw ustalić czego ludziom brakuje, następnie określić jak to wyprodukować, dopiero na koniec znaleźć niezbędne pieniądze.
Wyprodukować, a nie kupić, kupione będzie droższe i niedostosowane do okoliczności.

Niezbędne do przeżycia dobra mieszczą się w jednej z następujących kategorii: woda, żywność, ubranie, chronienie, komunikacja, oraz ostatnio opieka medyczna.
To bezwzględnie należy zapewnić ludziom, aby wyeliminować stres wynikający z poczucia bezradności, niepewności jutra, a później można puścić wolno, dalej sami sobie poradzą.

Brak komentarzy: