piątek, 25 maja 2012

Aborcja zdaniem Kościoła Katolickiego

Według doktryn katolickich, m.in. św. Augustyna, nie sama aborcja jako taka jest grzechem, ale seks który doprowadził do tej ciąży. Płody, które nie są jeszcze w pełni ukształtowane, nie są zdolne do zmartwychwstania, posiadają tylko potencjalną zdolność do stawienia się na sądzie ostatecznym:
Ważna kwestia odnośnie duszy nie może być rozstrzygnięta pośpiesznie przez niedowiedzione i pośpieszne osądy; prawo nie zakłada, że akt przerwania ciąży należy do czynów zabójczych, ponieważ nie można jeszcze stwierdzić z całą pewnością, że istnieje dusza w ciele pozbawionym czucia, gdyż nie jest ono w pełni uformowane, a zatem nie obdarzone zmysłami.
Przyjmowano, że dusza wchodzi w ciało chłopca w 3 miesiącu ciąży, a dziewczynki w 4 miesiącu ciąży. Tylko niektórzy teologowie byli przeciwni aborcji.
Jednak dopiero Jan Paweł II w 1995 roku, w swojej encyklice „Evangelium Vitae" stwierdził, że nikt nie ma prawa do zabijania niewinnego człowieka, nawet pod postacią embrionu, czy płodu.

Brak komentarzy: